Slovenská akademická informačná agentúra hľadá projektového manažéra (Mzda:900 EUR, Bratislava)

Slovenská akademická informačná agentúra) je mimovládna nezisková organizácia, ktorá od roku 1990 svojimi programami a službami posilňuje občiansku spoločnosť a napomáha internacionalizácii vzdelávania a vedy na Slovensku.

SAIA, n. o., so sídlom v Bratislave prijme práve teraz pracovníka na miesto projektového manažéra s nástupom 15. 9. 2015.

Podmienky:

 • ukončené vysokoškolské štúdium, min. 2. stupňa; pracovná prax v trvaní minimálne 1 rok vítaná,
 • prehľad o organizácii a financovaní vedy a výskumu a vysokého školstva na Slovensku a v EU,
 • skúsenosť s prípravou a realizáciou projektov,
 • veľmi dobrá znalosť angličtiny, min. úroveň C1; aktívna znalosť ďalšieho svetového jazyka vítaná,
 • skúsenosť z absolvovania študijného, resp. výskumného pobytu v zahraničí,
 • práca s počítačom (MS Word, MS Excel, MS Power Point, internet; skúsenosti s prácou s on-line publikačným systémom webových stránok vítané, skúsenosti s prácou so sociálnymi sieťami vítané),
 • komunikatívnosť, zodpovednosť, samostatnosť, aktívny prístup k práci.

Pracovná náplň:

 • realizácia projektov (vrátane projektov financovaných zo zdrojov EÚ),
 • spracovanie a poskytovanie informácií o financovaní výskumných mobilít a projektov pre slovenských a zahraničných záujemcov a o praktických otázkach súvisiacich s mobilitou v zahraničí a pobytom cudzincov na Slovensku (v slovenskom a anglickom jazyku),
 • organizácia školení, seminárov, konferencií a účasť na domácich a zahraničných seminároch a koordinačných stretnutiach,
 • spolupráca so slovenskými a zahraničnými vysokými školami a organizáciami výskumu a vývoja (distribúcia informácií, plánovanie spoločných aktivít),
 • príprava a tlač publikácií, priebežná aktualizácia informácií na portáli v slovenskom a anglickom jazyku, práca so sociálnymi sieťami, komunikácia s dodávateľmi,
 • príprava správ.

Trvanie pracovného pomeru je 1 rok a plat 830 € – 900 €. Prihlásiť sa môžete do 27. 7. 2015 na oficiálnych stránkach TU.

Pre spravodajský portál EuropskeNoviny.sk spracoval Miroslav Hajnoš

O Miroslav Hajnoš

Odporúčame pozrieť

chudoba

Slovensko patrí medzi štvoricu krajín Európy, kde ľudia najviac pociťujú dopady pandémie na financie

Slovensko patrí medzi štvoricu krajín Európy, kde ľudia subjektívne najviac pociťujú dopady pandémie na svoje …