Mrzačenie ženských orgánov sa stále vyskytuje aj v EÚ


Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE) vyvíja metodiku pre odhad počtu dievčat, ktoré čelia nebezpečenstvu ženskej obriezky v členských štátoch EÚ. Táto metodika bola testovaná v Írsku, Portugalsku a Švédsku.

„Schopnosť odhadnúť počet dievčat, ktoré sú ohrozené mrzačeniu ženských pohlavných orgánov  je veľmi užitočné pre tvorcov politiky, a to nielen pri plánovaní a realizácii azylovej a migračnej politiky, ale tiež pre opatrenia a aktivít vzťahujúce sa k sociálnej integrácii,“ uviedla Virginija Langbakk, riaditeľka inštitútu EIGE.

Výsledky tohto výskumu zdôrazňujú význam spolupráce medzi vládami a komunitami v prevencii praxe ženskej obriezky  v Európe a mimo nej. Štúdia využíva zmiešané metódy prístupu, zahŕňajúcu jednak  kvantitatívnu a jednak kvalitatívne zložku. Kvantitatívne zložka zberala údaje a dáta o ženách migrujúcich do členských štátov EÚ. Kvalitatívna zložka sa zamerala na posúdenie postojov a správania migrantov k mrzačeniu ženských pohlavných orgánov, a ako sa tieto postoje postupom času menia.

Podľa štúdie inštitútu EIGE od roku 2013 rastie počet členských štátov, ktoré zlepšujú svoje právne a politické rámce v tejto otázke. Vo Fínsku, Taliansku a Portugalsku sa v súčasnosti vykonávajú národné akčné plány zamerané na  boj proti ženskej obriezke, zatiaľ čo v Belgicku, Chorvátsku, Francúzsku, Slovensku, Španielsku, Veľkej Británii a Írsku sa pripravujú opatrenia na vytvorenie národných akčných plánov a osvetové iniciatívy.

Viac..  Ivan Štefanec: Ľudia v banskom priemysle si zaslúžia špeciálnu pozornosť

Európsky inštitút pre rodovú rovnosť je významným informačným centrom EÚ o rodovej rovnosti. V posledných rokoch sa zamerala na podporu Európskej komisie a členských štátov  pri odstraňovaní násilia páchaného na ženách a zmrzačovaniu ženských pohlavných orgánov. EIGE postupne rozširuje rozsah svojho výskumu a  získava údaje týkajúce sa ženskej obriezky, od databáz  osvedčených postupov, usmernení  pre výskum až po politické odporúčania.

O jac

Avatar

Odporúčame pozrieť

zena

Dievčatá z Nemecka cestujú, aby sa späť vrátili s obriezkou

BERLÍN / Od roku 2013 v Nemecku ženskú obriezku – teda zákrok, pri ktorom dochádza k …