Prostriedky štátnej pomoci čerpali v Taliansku aj spoločnosti, ktoré to nepotrebovali


Európska komisia zistila, že niektoré z talianskych opatrení na zníženie daní a príspevky na sociálne zabezpečenie oblastí postihnutých prírodnými katastrofami priniesli zisk aj spoločnostiam, ktoré žiadne škody neutrpeli. Týka sa to najmä šiestich prírodných katastrof v rokoch 1990 až 2009.

Cieľom štátnej pomoci podľa pravidiel Európskej komisie je pomôcť spoločnostiam, ktoré v dôsledku prírodných katastrof utrpeli značné škody. Ak však tieto opatrenia nie sú riadne navrhnuté alebo zamerané iba na jeden cieľ, môžu poskytovať priestor nespravodlivému konkurenčnému zvýhodňovaniu či narušeniu hospodárskej súťaže na jednotnom trhu.

Vyšetrovania Komisie ukázali, že opatrenia v Taliansku neboli cielené len na podniky a spoločnosti, ktoré pri prírodných katastrofách utrpeli škodu. Preukázalo sa, že nárok na finančné odškodnenie mali aj tie podniky, ktoré síce škody neutrpeli, no ich sídlo bolo registrované v oblasti zasiahnutej prírodným nešťastím. Od spoločnosti totiž neboli požadované žiadne dôkazy o škodách. Nedostatky sa tiež zistili pri určovaní výšky odškodného. Financie sa neprideľovali v závislosti od výšky škôd.

Viac..  Hospodárstvo únie sa počas apríla až júna medzikvartálne zväčšilo o 0,6 %

V dôsledku týchto medzier došlo k nenáležitej hospodárskej výhode niektorých spoločností voči iným. Podľa pravidiel o štátnej pomoci by mali byť takéto financie vrátené, čím by sa znížilo narušenie hospodárskej súťaže. Komisia ale nebude vyžadovať vrátenie peňazí od spoločností, ktoré boli zasiahnuté prírodnými katastrofami pred viac ako desiatimi rokmi, pretože v Taliansku nie je povinné uchovávať účtovné záznamy. Je teda nemožné vyčísliť náhradu, ktorú by Komisia mohla požadovať. Výnimka sa týka spoločností, ktoré prijali nadmernú kompenzáciu v regióne Abruzzo, kde bolo v roku 2009 silné zemetrasenie.  

O vik

Avatar

Odporúčame pozrieť

Komisia

Politická dohoda o nariadení o zahraničných subvenciách narúšajúcich hospodársku súťaž

Komisia víta politickú dohodu medzi Európskym parlamentom a členskými štátmi EÚ o nariadení o zahraničných …