Richard Sulík
Richard Sulík, europoslanec. PHOTO: redakcia/red.

Europoslanec Sulík: Na OLAF smeruje už môj 12. podnet


Poslanec Európskeho parlamentu za SaS Richard Sulík podal podnet na Európsky úrad boja proti podvodom (OLAF). Ide o dvanáste podanie a pätnásty prípad pre OLAF. Aktuálny podnet sa týka potencionálneho nehospodárneho využitia prostriedkov Európskej únie. Ide o verejné obstarávanie Metodicko-pedagogického centra na didaktické prostriedky na výučbu anglického jazyka pre základné a stredné školy. Centrum je ústredne riadenou organizáciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

„Mám dôvodné podozrenie, že pri tomto obstarávaní boli podmienky nastavené neodôvodnene prísne,“ uviedol Sulík s tým, že podľa zákona sa pri zadávaní zákaziek musí uplatňovať princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, princíp transparentnosti a princíp hospodárnosti a efektívnosti. V dôsledku neodôvodnene vysokej reštriktívnosti podmienok Metodicko pedagogického centra verejnému obstarávaniu nevyhovoval žiadny ponúkaný produkt 4 renomovaných vydavateľstiev učebníc pre anglický jazyk na Slovensku (Macmillan Education, Cambridge University Press, Oxford University Press a Pearson). A to napriek tomu, že učebnice týchto vydavateľstiev majú odporúčacie doložky MŠ a učebnice týchto vydavateľstiev predstavujú 90 percent slovenského trhu,“ zdôraznil Sulík.

Aj z tohto dôvodu je konečná cena pri spomenutých verejných obstarávaniach Metodicko-pedagogického centra neprimerane vysoká a je namieste podozrenie, či podmienky tohto verejného obstarávania neboli „ušité na mieru“ vybraným subjektom.

Viac..  Michal Šimečka: Voda pre všetkých

V dôsledku týchto podozrení sa s prípadom obrátil na ministerstvo školstva (MŠ) aj poslanec NR SR Miroslav Beblavý. MŠ však vo svojej reakcii uviedlo irelevantné informácie o potrebe podobných pomôcok na základných a stredných školách, čo samozrejme neospravedlňuje nižšiu efektívnosť verejného obstarávania Metodicko-pedagogického centra. „MŠ sa tiež obhajuje tým, že dané verejné obstarávanie bolo zverejnené v slovenskom vestníku a vestníku EÚ, pričom sa však žiadnym spôsobom nezaoberá neodôvodnene prísnymi podmienkami, ktoré boli hlavným problémom tohto obstarávania,“ argumentuje europoslanec.

Na sťažnosti záujemcov o účasť v tomto verejnom obstarávaní reagovalo aj samotné Metodicko-pedagogické centrum, ale rovnako ako MŠ, ani MPC neposkytlo uspokojivé vysvetlenie pre neodôvodnenú prísnosť spomínaných podmienok.

Správa je publikovaná v originálnom znení tlačového oddelenia SaS, bez redakčnej úpravy.

O red

Avatar

Odporúčame pozrieť

sulik

V Bruseli uzavreli dohodu o znižovaní spotreby plynu, Sulík vyjednal pre Slovensko výnimky

Na dnešnom rokovaní mimoriadnej Rady ministrov pre energetiku bola ministrami krajín Európskej únie (EÚ) dosiahnutá …