PROGRAM: Po letnej prestávke zasadá Európsky parlament, na programe hlavne utečenci


Prvá správa Jeana-Clauda Junckera o stave Únie

Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker prednesie v stredu ráno na pôde Európskeho parlamentu v Štrasburgu svoju prvú správu o stave Únie. Následne bude s poslancami diskutovať o doterajších výsledkoch Komisie a pracovnom programe EK na rok 2016.

Rozprava o utečencoch: Poslanci zopakujú výzvu na urýchlené riešenie krízy

Poslanci budú v stredu po rozprave k stavu Únie diskutovať so zástupcami Rady a Komisie o reakcii EÚ a jej členských štátov na najnovší vývoj v súvislosti s utečeneckou krízou v oblasti Stredomoria, v Calais a na západnom Balkáne. Zaoberať by sa mali aj otázkou, ako sa vysporiadať so zmiešanými migračnými tokmi, teda s prílevom utečencov aj ekonomických migrantov. Vo štvrtok prijme Parlament v tejto súvislosti samostatné uznesenie.

Parlament bude požadovať záväzný trvalý systém prerozdeľovania žiadateľov o azyl

Európsky parlament bude v utorok diskutovať a v stredu hlasovať o svojom stanovisku k navrhovaným núdzovým opatreniam na premiestnenie 40.000 žiadateľov o azyl z Talianska a Grécka do ďalších členských štátov v priebehu nasledujúcich dvoch rokov. Návrh na stály mechanizmus núdzovej relokácie, o ktorého znení rozhodne Parlament spolu s Radou, “musí byť založený na významnejšom príspevku k solidarite a rozdeleniu zodpovednosti medzi členskými štátmi,” uvádza sa v predkladanom uznesení..

Zákaz klonovania zvierat a predaja z nich pochádzajúcich potravín a krmív

Parlament bude v utorok hlasovať o legislatívnom návrhu, ktorý by mal zakázať klonovanie hospodárskych zvierat a predaj z nich odvodených potravín a krmív v rámci EÚ. Poslanci výborov pre poľnohospodárstvo a bezpečnosť potravín rozšírili Komisiou navrhovaný zákaz aj na potomkov klonovaných zvierat, zárodočné produkty a dovoz klonovaných produktov, odvolávajúc sa na vysokú úmrtnosť klonovaných zvierat vo všetkých vývinových štádiách a obavy občanov EÚ.

Viac..  Delegácia: Slovensko príkladne prijalo ukrajinských utečencov, musí však pridať v pomoci Rómom

Občianska iniciatíva právo na vodu: Poslanci Komisiu vyzvú, aby konala

Reakcia Európskej komisie na prvú Európsku iniciatívu občanov (ECI) s názvom Right2Water (Právo na vodu) je málo ambiciózna a môže ohroziť dôveryhodnosť ECI, uvádza sa v návrhu uznesenia, o ktorom budú v pondelok diskutovať a v utorok hlasovať poslanci EP. ECI umožňuje občanom požiadať Komisiu o predloženie legislatívnych návrhov v oblastiach, ktoré spadajú do kompetencie EÚ za predpokladu, že pod iniciatívu sa podpíše aspoň milión signatárov z minimálne štvrtiny členských štátov Únie.

O red

Avatar

Odporúčame pozrieť

Únia poskytne podporu Úradu OSN pre palestínskych utečencov na Blízkom východe

Európska komisia schválila viacročnú podporu pre Úrad OSN pre palestínskych utečencov na Blízkom východe (UNRWA) …