benova
Monika Flašíková Beňová, europoslankyňa. PHOTO © European Union 2014

Flašíková Beňová: Pri dodržiavaní základných práv sa musíme posunúť vpred

Správy o situácii v oblasti základných práv v Európskej únii (EÚ) dlhodobo upozorňujú na rovnaké prípady ich nedodržiavania. Roky sa v nich môžeme dočítať o obmedzovaní práv žien, hendikepovaných, či starších ľudí, rovnako ako o diskriminácii národnostných a sexuálnych menšín. Pravidelné upozorňovanie na tieto skutočnosti je dôležité, nezodpovedanou otázkou však zostáva ako reálne zabezpečiť, aby k tomuto porušovaniu ďalej nedochádzalo.

Najaktuálnejšou správou týkajúcou sa základných práv v EÚ za obdobie 2013 – 2014 sa budú poslanci Európskeho parlamentu (EP) zaoberať hneď na začiatku tohto týždňového plenárneho zasadnutia. „Samozrejme tie správy obsahujú odporúčania ako situáciu zlepšiť. Poznám ich takmer naspamäť, sama som jednu pred časom predkladala. Problémom zostáva ich reálne presadzovanie,“ uviedla poslankyňa EP Monika Flašíková Beňová, podľa ktorej je tento problém citeľný v celej Európe, vrátane Slovenka. „Stačí si len pripomenúť absurdnú situáciu z Bratislavy, kde ťažko zdravotne postihnutí ľudia pred nedávnom prišli o možnosť cestovať v MHD zadarmo. To je príklad absolútneho diletantizmu,“ pripomenula poslankyňa. V prvom rade je preto nevyhnutné zapojiť všetkých relevantných aktérov s nejakým dosahom a vplyvom na túto problematiku, ktorí budú vedieť následne garantovať výsledky v prospech najzraniteľnejších skupín obyvateľstva.

Viac..  Amnesty International adresovala Rade Európy otvorený list so sťažnosťou s karanténou rómskych osád

„Veľa krát sa totiž stalo, že Európsky parlament navrhol konkrétne opatrenie. To sa však neskôr „zadrhlo“ napríklad pri komunikácii s Komisiou a v konečnom dôsledku sa ho nepodarilo presadiť,“ priblížila europoslankyňa. Predovšetkým v súčasnosti, keď Európa čelí obrovským výzvam, napríklad aj v súvislosti utečeneckou krízou, pritom potrebujeme cítiť, že sa v oblasti dodržiavania základných práv posúvame vpred. „Súvisí to aj so zjavným nárastom extrémizmu a xenofóbie, na ktorý akoby sme nevedeli patrične reagovať. Je pritom dôležité, aby sa hranice a citlivosť spoločnosti na tieto javy už ďalej neposúvali. Len tak môžeme zastaviť prehlbujúci sa strach a s ním súvisiace ignorantstvo a nenávisť,“ uzavrela Monika Flašíková Beňová.

O ram

Avatar

Odporúčame pozrieť

testovanie

Amnesty International adresovala Rade Európy otvorený list so sťažnosťou s karanténou rómskych osád

Mimovládna organizácia napísala otvorený list Rade Európy. V liste vyjadrila obavy so zaobchádzaním s ľuďmi, …