slovenská europoslankyňa Anna Záborská
Slovenská europoslankyňa Anna Záborská. PHOTO: © European Union 2015 EP.

Záborská: Rodová ideológia nepatrí do škôl


Európskemu parlamentu neprislúcha zavádzať v školách rodovú ideológiu. Nielen preto, že je to nesprávne, ale aj preto, že vzdelávanie nepatrí medzi európske kompetencie, uviedla dnes Anna Záborská po prijatí správy o posilnení postavenia dievčat v EÚ prostredníctvom vzdelávania.

Správa portugalskej poslankyne Liliane Rodrigues (S&D) požaduje zavedenie tzv. “rodového vzdelávania” ako povinnej súčasti vyučovania už na základných školách. Tým priamo zasahuje do výhradnej kompetencie členských štátov a popiera právo rodičov na vzdelávanie svojich detí. Za správu hlasovalo 408, proti bolo 236 a zdržalo sa 40 poslancov.

“Používanie termínu “rod”, ktorý nie je právne definovaný a jeho význam sa mení v závislosti od kontextu, vytvára priestor na rôzne interpretácie a nie je vhodný na označovanie diskriminácie medzi ženami a mužmi, ako o nej hovoria aj európske zmluvy. “Rodové identity”, o ktorých hovorí predložená správa, nemajú oporu v zmluvách, ani v realite, sú ideologickým sociálnym konštruktom a nepatria do povinného vzdelávaní detí,” zdôraznila slovenská europoslankyňa.

Viac..  Vladimír Bilčík o rozširovaní EÚ: Členské krajiny sa možno hádajú za jedným stolom, ale nestrieľajú po sebe

O red

Avatar

Odporúčame pozrieť

Rodová rovnosť: Ľahší prístup žien na trh práce, odstránenie platových rozdielov

Poslanci v stredu prostredníctvom nelegislatívneho uznesenia vyzvali EÚ a jej členské štáty, aby prijali konkrétne …