Európsky parlament
Európsky parlament, Štrasburg. PHOTO: © European Union- EP.

Poslanci odobrili plány na premiestnenie ďalších 120.000 žiadateľov o azyl


Európsky parlament vo štvrtok podporil návrh núdzového mechanizmu na premiestnenie 120.000 žiadateľov o azyl z Grécka, Maďarska a Talianska do ďalších členských štátov. Prvý núdzový relokačný mechanizmus, ktorý sa týkal premiestnenia 40.000 osôb z Grécka a Talianska v priebehu nasledujúcich dvoch rokov, poslanci schválili 9. septembra.

Parlamentná podpora návrhu Európskej komisie z 9. septembra na premiestnenie 120.000 žiadateľov o azyl, ako aj jeho schválenie plénom EP v rekordnom čase, je jasným signálom pre ministrov vnútra EÚ, aby na svojom ďalšom zasadnutí dňa 22. septembra konali a dospeli k dohode na druhom núdzovom relokačnom mechanizme.

Návrh Komisie počíta s premiestnením 120.000 žiadateľov o azyl z Grécka (50.400), Maďarska (54.000) a Talianska (15.600), a to nad rámec prvotného relokačného mechanizmu, ktorý sa týkal 40.000 osôb. Súhlas s prvotným plánom vyjadril Parlament už 9. septembra, Rada pre spravodlivosť a vnútorné veci ho následne dňa 14. septembra na svojom zasadnutí schválila.

Parlament podporil návrh Komisie pomerom hlasov 370 (za): 134 (proti): 52 (zdržalo sa hlasovania). Za legislatívne uznesenie, ktoré zároveň informovalo Radu, že týmto schválením nie je dotknuté budúce stanovisko EP k návrhu stáleho relokačného mechanizmu, hlasovalo 372 poslancov, 124 bolo proti a 54 sa hlasovania zdržalo. Pri určovaní pravidiel stáleho mechanizmu už budú Parlament a Rada v zložení ministrov vnútra v rovnocennom postavení, a teda sa na finálnom znení legislatívneho aktu budú musieť dohodnúť spoločne.

Maďarsko proti premiestňovaniu

Luxemburský minister pre prisťahovalectvo a azyl Jean Asselborn v mene predsedníctva Rady informoval počas stredajšej rozpravy poslancov, že “dôjde k dôležitej zmene pôvodného návrhu: Maďarsko sa necíti byť krajinou v prvej línii a nechce využiť relokačný mechanizmus. Európsky parlament musí túto skutočnosť vziať pri schvaľovaní svojho stanoviska do úvahy,” uviedol.

Parlament podporil povinný relokačný mechanizmus

V rámci navrhovaného záväzného mechanizmu by mali byť žiadatelia o azyl premiestnení do členských štátov na základe ich absorbčnej kapacity, ktorá by mala byť určená nasledujúcimi kritériami a im pridelenou váhou: počet obyvateľov (40%), HDP (40%), priemerný počet predchádzajúcich žiadostí o azyl (10%) a miera nezamestnanosti (10%).

Viac..  Majstrovstvá sveta v Katare: FIFA by mala podľa EP odškodniť rodiny mŕtvych pracovníkov

Prijímajúci členský štát by za každú osobu premiestnenú v rámci tohto mechanizmu získal jednorazovú platbu vo výške 6.000 eur, pričom polovica z tejto sumy by bola poukázaná vopred, aby mohli vnútroštátne orgány konať čo najrýchlejšie. Krajiny, z územia ktorých budú žiadatelia o azyl premiestnení, by mali dostať 500 eur za každú relokovanú osobu na pokrytie cestovných nákladov.

Klauzula solidarity

Návrh počíta s možnosťou, že členský štát nebude na základe náležite opodstatnených a objektívnych dôvodov, napríklad prírodnej katastrofy, dočasne schopný podieľať sa na premiestňovaní žiadateľov. Ak sa tak stane, daný štát môže byť na základe rozhodnutia Komisie oslobodený od povinnosti zúčastňovať sa na relokačnom mechanizme, a to maximálne na obdobie jedného roka. Zároveň však bude musieť do rozpočtu EÚ prispieť sumou vo výške 0,002% svojho HDP na pokrytie zvýšených nákladov ostatných členských štátov. Opodstatnenosť členskými štátmi predkladaných dôvodov by mala posudzovať Komisia.

Rozprava: Ľútosť nad neúspechom rokovaní členských štátov a výzva na solidaritu

Doterajší neúspech ministrov vnútra EÚ pri hľadaní dohody na spôsobe rozmiestnenia 120.000 žiadateľov o azyl sa počas stredajšej rozpravy k výsledkom pondelkového zasadnutia Rady stretol s ostrou kritikou veľkej väčšiny poslancov EP. Zákonodarcovia vyzvali členské štáty, aby spoločne prijali naliehavé opatrenia na zvládnutie súčasnej utečeneckej krízy a pomohli vybudovať dlhodobo funkčný európsky azylový a migračný systém.

Predseda Európskeho parlamentu Martin Schulz pred hlasovaním oznámil, že luxemburskému premiérovi Xavierovi Bettelovi, ktorého krajina aktuálne predsedá Rade, zašle list, v ktorom ho požiada o okamžité uvoľnenie finančných prostriedkov pre krajiny, ktoré prijali najviac utečencov zo Sýrie – teda pre Libanon, Turecko a Jordánsko.

O red

Avatar

Odporúčame pozrieť

migranti

Počet nelegálnych príchodov do EÚ za desať mesiacov medziročne stúpol o 73 percent

Za prvých desať mesiacov tohto roka na vonkajších hraniciach Európskej únie (EÚ) zaznamenali 275 500 …