Poľnohospodárska kríza: Balík pomoci farmárom v hodnote 500 miliónov eur nebude stačiť, tvrdia poslanci


Balík opatrení v hodnote 500 miliónov eur na podporu farmárom v EÚ, ktorý minulý týždeň predstavila Európska komisia, je krokom správnym smerom, pravdepodobne však nebude dostatočnou odpoveďou na negatívny vplyv klesajúcich cien na poľnohospodárov. V stredajšej rozprave s komisárom Philom Hoganom sa v tomto zmysle vyjadrila väčšina poslancov. Zákonodarcovia vyzvali na zlepšenie nástrojov krízového riadenia, posilnenie pozície farmárov v dodávateľskom reťazci a zvýšenie intervenčných cien.

V reakcii na obsah záchranného balíka, ktorý plénu predstavil komisár pre poľnohospodárstvo Phil Hogan, ako aj výsledok pondelkového neformálneho zasadnutia ministrov pôdohospodárstva, vyzvali poslanci na prijatie dodatočných trhových opatrení, ktoré by mali zmierniť volatilitu cien a poskytnúť väčšiu podporu pre farmárov pri hľadaní nových zahraničných trhov.

Viacerí poslanci za súčasnú krízu vinia trhovo orientovanú politiku a v rozprave vyzvali na prijatie opatrení na riadenie ponuky, a to najmä v sektore mlieka. Iní naopak trvali na štrukturálnych reformách, ktoré by zjednodušili spoločnú poľnohospodársku politiku EÚ a posilnili konkurencieschopnosť farmárov EÚ na svetovom trhu. Časť poslancov tiež vyzvala na uvoľnenie 900 miliónov eur, ktoré boli vo forme pokút vybraté od producentov mlieka za prekročenie pridelených kvót, a ich presmerovanie na pomoc farmárom, ktorých najviac postihla súčasná kríza.

Viac..  Komisia konzultuje s občanmi a zainteresovanými stranami možný zákon EÚ o zdraví pôdy

O ram

Avatar

Odporúčame pozrieť

jurzyca

Eugen Jurzyca o dotovaní výroby čipov: Komisia predpovedá ich nedostatok, pritom už dnes začína byť na trhu ich prebytok

Čipy sú strategickými aktívami kľúčových priemyselných hodnotových reťazcov. Digitálna transformácia podnecuje vznik nových trhov pre …