Slovensko je jedným z najhorších vyberačov DPH. Pozrite sa, kto vedie


Európska komisia si dala vypracovať celoeurópsku štúdiu, ktorej účelom bolo zmapovať medzeru vo výbere DPH.  Slovensko sa zaradilo medzi krajiny s najhoršími výsledkami.

Medzera vo výbere DPH predstavuje rozdiel medzi teóriou a realitou. Ukazuje nám rozdiel medzi teoretickou daňovou povinnosťou podľa zákona o DPH a skutočne vybranou DPH. Tento indikátor umožňuje zmerať účinnosť výberu daní alebo daňové straty.

Najlepší sú severania, my sme na chvoste

V rebríčku členských krajín sa najlepšie umiestnili Fíni s 4%, Holanďania s 4,2% a Švédi s 4,3% medzerou. Naopak, na chvoste EÚ sú Rumunsko s 41%, Litva s 37% a Slovensko s 34,9% medzerou. Pozitívom však pre nás je, že sa nám medzeru medziročne podarilo znížiť o 3,5%. V absolútnych číslach SR dosiahla v roku 2013 medzeru v objeme 2,51 miliardy eur.

Chce to lepšie opatrenia

Daňové straty spôsobujú výpadok na príjmovej strane štátneho rozpočtu a môžu vznikať z rôznych dôvodov, akými sú napríklad daňové podvody, vyhýbanie sa daňovej povinnosti, konkurzy alebo nesprávny výpočet výšky daňovej povinnosti. V rámci celej EÚ medzera vo výbere DPH v roku 2013 narástla o 2,8 miliardy na súčasných 168 miliárd eur.

Viac..  Obchod únie s tovarmi v septembri skončil deficitom 45,8 miliardy eur

Komisia môže vďaka tejto štúdii lepšie porozumieť trendom vo výbere DPH a následne navrhnúť vhodnejšie opatrenia. Zlepšenie výberu daní, vrátane výberu DPH, bolo zahrnuté i v tohtoročných ekonomických odporúčaniach EK pre Slovensko.

O tib

Avatar

Odporúčame pozrieť

dane

Medzery v daňových a colných systémoch krajín EÚ podľa NKÚ stále nahrávajú podvodníkom s DPH

Absencia prepojenia informačných systémov daňových a colných úradov na Slovensku a chýbajúca efektívna spolupráca finančných …