EUROPSKENOVINE.EUEUZEITUNG.DE ŠTATISTIKY EUROPOSLANCOV PONUKA PRÁCE A STÁŽI V EU NOVINY.SK KONTAKT
Domov / KOMENTÁRE A ANALÝZY / Korman: Občianske desatoro k utečeneckej kríze

Korman: Občianske desatoro k utečeneckej kríze

Čím dalej, tým hlbšie sa vnárame do diskusie o migračných tokoch zo Sýrie, Pakistanu, Afganistanu a daľších krajín sužovaných neprajnou ekonomickou situáciou, prípadne vojnou. Snáď je už načase, aby sme si vyjasnili pár pojmov a zákonitostí.

NIE KAŽDÝ MIGRANT JE UTEČENEC

V prvom rade je vhodné si uvedomiť, že nie každý migrant je utečencom. Ekonomický migrant bez víza nemá nárok zdržiavať sa na území Slovenskej Republiky. Takíto ľudia budú po odhalení slovenskou políciou administratívne vyhostení za hranice SR (resp. vonkajšie hranice EÚ).

Naproti tomu sú osoby, ktorým podľa slovenskej legislatívy prináleží zvýšená ochrana a nie je možné ich administratívne vyhostiť. Kto je takouto osobou určí migračný úrad v tzv. azylovej procedúre. Každý z nelegálnych aj legálnych imigrantov má možnosť požiadať migračný úrad o azyl. V tom momente sa imigrant stáva žiadateľom o azyl. Je umiestnený do záchytného tábora v Humennom (kapacita 524) a migračný úrad má 3 mesiace na vydanie rozhodnutia o udelení alebo neudelení azylu, či doplnkovej ochrany.

Ministerstvo Vnútra okrem záchytného tábora  Humennom spravuje dva pobytové tábory a jedno integračné stredisko. Minister vnútra Róbert Kaliňák v súvislosti s Ukrajinskou krízou pred rokom avízoval, že sme schopní navýšiť kapacity na tisíc osôb a v prípade nutnosti až na desať tisíc.

AKO SA STANEM UTEČENCOM?

Slovensko uznáva medzinárodné pravidlá obsiahnuté predovšetkým v dohovore na ochranu práv utečencov. Tieto pravidlá boli transponované do zákona o azyle a do zákona o pobyte cudzincov. Nechajte sa teda pozvať na krátky úradnícky exkurz.

Existuju dva typy ochrany, ktoré Migračný úrad SR môže udeliť nelegálnemu imigrantovi, ktorý žiada o azyl.

 1. Azyl. Trvalé povolenie na pobyt. Udeľuje sa z dôvodu opodstatnenej obavy z prenasledovania z rasových, národnostných, náboženských alebo politických dôvodov. Takisto môže byť udelený azyl z humanitárnych dôvodov (napr. z dôvodov vysokého veku, ťažkej choroby alebo ak by presun spôsobil ťažké psychické, či fyzické útrapy), ale na tento neexistuje právny nárok. Migračný úrad ho udelí podľa vlastného uváženia.
 2. Doplnkova ochrana. Dočasné povolenie na pobyt. Udeľuje sa vo forme prechodného pobytu, pokiaľ sú preukázané vážne dôvody domnievať sa, že žiadateľovi po návrate do krajiny reálne hrozí vážne bezprávie. Ide o prípady uloženia trestu smrti, hrozba mučenia, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo o vážne ohrozenie života z titulu násilia počas ozbrojeného konfliktu.

AKO SA NESTANEM UTEČENCOM?

Ľudia, ktorí sú ekonomicky motivovaní na opustenie svojej krajiny sa rovnako pridávajú k prúdu utečencov, aby si našli novú budúcnosť. Bez hlbšej paralely k našincom odchádzajúcim spoza železnej opony na západ, alebo utekajúcim pred hitlerovou treťou ríšou, ekonomickí migranti majú zákonné spôsoby, ako požiadať o víza do ľubovolnej krajiny EÚ. Je na konzulátoch jednotlivých krajín, či týmto osobám víza vydajú, alebo nevydajú. Jeden z ukážkových spôsobov ako sa nestať utečencom je bez udeleného víza vycestovať (hoci aj pešo) dovnútra EÚ a domáhať sa štúdia pre deti, alebo nebodaj lepšej práce. V tom prípade má nasledovať maximálne trojmesačný pobyt v záchytnom tábore prvej krajiny, kde je migrant zaregistrovaný policajnými zložkami. V rámci tejto lehoty má prísť rozhodnutie o administratívnom vyhostení z krajiny a následne transport na vonkajšiu hranicu EÚ.

PREČISTIŤ OPTIKU

Viac..  Anna Záborská: Podpis klimatickej dohody v Paríži bol oveľa jednoduchší ako jej plnenie v praxi

Slováci tak ako ktorýkoľvek iný národ vníma udalosti predovšetkým cez stereotypy a cez médiá. U nás platí hlboko zakorenený lokálny predsudok “svoje si nedáme a cudzie nechceme”(zrejme platí aj pre čerpanie eurofondov, odhad ku koncu 2015 je 57,23%). Snáď nie je príliš trúfalé, očakávať od slovenských mediálnych kanálov, aby pomohli prečistiť túto populárnu optiku a aby viedli príspevky aj v inej rovine ako utečenci áno a nie. Prvoradou úlohou poctivého článku je vymedzenie utečenca a migranta. Nie každý z nás sa orientuje v migračnej politike a bez pochopenia týchto dvoch kľúčových výrazov sa jednoducho nedá viesť seriózna diskusia na tému migrácia.

HUMANIZMUS NA SPRÁVNOM MIESTE

Ide o mylnú predstavu ak sa domnievame, že si môžeme vybrať, či utečencov chceme, alebo nie. Sme súčasťou spoločenstiev (OSN, EÚ, Rada Európy) ktoré bazírujú na humánnych princípoch ochrany ľudského života. Nie je to žiadna novinka, tieto pravidlá sú kodifikované už od roku 1951. Slovensko má jednoducho povinnosť utečencov chrániť. Každý si to môže opodstatníť po svojom. Či už ľudskosťou, solidaritou alebo zákonnou povinnosťou voči spoločenstvu v ktorom žijeme. Naše medzinárodné záväzky tak ľahko nezmeníme. Môžeme však ovplyvniť efektivitu spôsobu ako odlíšiť utečenca od iného typu migranta. Áno, aj tu sa odohráva zápas o akýsi agregátny charakter slovenského občana.

KOHO ZODPOVEDNOSŤ?

Každé štyri roky chodíme volíť, čím priamo legitimujeme poslancov NRSR a nepriamo Vládu SR. Vláda SR zriaďuje ministerstvo vnútra, ktoré v rámci svojej pôsobnosti alokuje finančné prostriedky (z daní a pokút občanov SR) na Policaný zbor, Migračný úrad a Úrad hraničnej a cudzineckej polície. Úrad hraničnej a cudzineckej polície má za úlohu kontrolovať vonkajšie hranice štátu a teda zachytiť ilegálnych migrantov na území SR. Migračný úrad ich následne umiestni do záchytného tábora a posúdi, či sú utečenci. Procesne je to skutočne jednoduché. Samotné posudzovanie je zložitejšie. Ide o niekoľko papierových administratívnych podaní a o sériu pohovorov (vstupný a v prípade potreby opakované). Dôveryhodnosť údajov poskytnutých žiadateľom o azyl sa overuje v rámci dátových sietí IOM (Medzinárodná Organizácia pre Migráciu), OSN (Úrad vysokého komisára pre utečencov) aj EÚ (Európska Migračná Sieť). Na základe vyhodnotenia týchto údajov Migračný úrad rozhoduje o udelení ochrany pre žiadateľa, alebo nie.

NEZASTAVUJEM, MÁME ZPOŽDENÍ

O KeyGroup.

KeyGroup.
 • Docc

  Ty vole, (pardon za cechizmus :D) vy si fakt koledujete, aby v dalsich volbach vyhral Kotleba.
  Vlastnych pracujucich obcanov pod hranicou chudoby a seniorov utlacujete. A cakate ze budu mat pochopenie pre islamistov?
  Zabudnite.
  Cim skor pride prava severska zima tym lepsie pre celu EU 😀