Výbor regiónov sa pustil do Európskej komisie: Na mliečnu krízu vraj reagovala neskoro

Európska komisia neupozornila producentov mlieka na neudržateľnú situáciu na trhu. Tvrdia to predstavitelia Európskeho výboru regiónov (VR), ktorí vyčítajú Komisii neskoré ohlásenie mimoriadnych opatrení. Nový balíček podľa nich nebude riešiť štrukturálne problémy v európskom  sektore mlieka a mliečnych výrobkov.

Výbor regiónov, ako európske zhromaždenie miestnych a regionálnych orgánov,  ešte v apríli vyjadril obavy nad zhoršujúcim sa stavom na trhu v mliekarenskom sektore. Európska komisia  však naďalej trvala na tom, že situácie bude v krátkej dobe opäť priaznivá a zrušenie kvót nebude predstavovať problém.

Predseda VR , Markku Markkula, povedal: „Komisia musí zaviesť opatrenia na ochranu príjmov výrobcov a skúmať Program trhovej zodpovednosti . Európska mliečna rada by mala zasiahnuť, ak dôjde k ohrozeniu rovnováhy na trhu s mliekom.“

René Souchon, prezident regiónu Auvergne vo Francúzsku,  je presvedčený, že Komisia nedokázala pochopiť plný rozsah tohto problému, pretože ponúka len jednorazovú pomoc, ktorá nebude viesť  dlhodobému riešeniu. VR preto žiadali ministrov poľnohospodárstva EÚ, aby apelovali na Komisiu počas zasadnutia Rady pre poľnohospodárstvo, ktorá sa konala 15. septembra. Vyžadovali nasledovné štrukturálne opatrenia:

  • zvyšovanie úrovne bezpečnostnej siete na obmedzenú dobu, aby sa producenti dokázali vysporiadať s hroziacu sa krízou
  • posilnenie pozície organizácií tak, aby mali jasnú ekonomickú úlohu v riadení cien a dodávok; zlepšenie účinnosti zmluvného systému tým, že bude k dispozícii pre celé odvetvie a vrátane maloobchodníkov
  • prijatie opatrení na zabezpečenie príjmov všetkých výrobcov mlieka
  • zlepšenie činnosti Strediska Európskej mliečnej rady na trhu a poskytnúť potrebné prostriedky na to, aby sa stala skutočným mechanizmom riadenia. Je nutné, aby observatórium vyrábalo real-time dáta a zohľadňovala rozmanitosť v európskych regiónoch
Viac..  Stratégia "z farmy na stôl": 65 spoločností a združení podpísalo Kódex správania EÚ

 

O jac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Lambertz

Európsky výbor regiónov: Oslabenie súdržnosti by oslabilo budúcu jednotu EÚ

VR vyzýva členské štáty, aby na najbližšom zasadnutí Európskej rady vyjadrili podporu silnej politike súdržnosti …