Viceprezident Slovenskej siete Erasmus Jakub Osvald: Erasmus pomáha k uplatneniu na trhu práce


 

Narodil sa v meste Banská Štiavnica na strednom Slovensku, v ktorom vyštudoval 8-ročné gymnázium Andreja Kmeťa so zameraním na cudzie jazyky a prírodné vedy. Má len 21 rokov a po strednej škole začal študovať odbor právo na Paneurópskej Vysokej Škole,kde je teraz v 1. ročníku magisterského štúdia. Viceprezident neziskovej organizacie Erasmus Student Network Slovensko, Jakub Osvald.

Aké sú hlavné úlohy tejto organizácie?

Hlavná úloha ESN vychádza priamo z jej motta čo je “students for students” – čo znamená, že my ako dobrovoľníci v ESN sa staráme a pomáhame zahraničným študentom prichádzajúcich na ich štúdijný pobyt do rôznych krajín, v ktorých pôsobíme (aktuálne 37). V skratke sme ich prvý kontakt s novým prostredím, kam prichádzajú a snažíme sa im v čo najväčšej miere pomôcť a spríjemniť im ich pobyt, aby odchádzali s čo najviac pozitívnymi myšlienkami na krajinu, v ktorej strávili svoj semester alebo dva.

Samozrejme, ako najväčšia študentská organizácia v Európe máme aj mnoho iných úloh. V rámci našich cieľov sa snažíme najmä čo najviac prezentovať mobilitu, ukázať a podávať informácie ľuďom o všetkých možnostiach, vďaka ktorým môžu vycestovať, spoznávať svet a viacej sa prepájať v rámci Európy, ale aj celého sveta.

Ako dlho v ESN pôsobíš?

V Erasmus Student Network som aktívny od septembra 2013, čiže sú to už dva roky. Začínal som tak ako asi všetci na pozícii tzv “Buddy”, postupne ako plynul čas som sa prepracovával z lokálnej úrovne na národnú, kde som sa stal v novembri 2014 vice-prezidentom pre celonárodné zastúpenie na Slovensku a z tejto pozície som začal aj viacej pôsobiť na medzinárodnej úrovni ESN.

Čo robíš práve teraz v Novom Sade  v Srbsku?

V Novom Sade sa práve teraz nachádzam na tzv CNR (Council of National Representatives). Stretnutie národných reprezentantov sa koná celkovo 6 krát za kalendárny rok a je to jeden z hlavných strategických orgánov našej organizácie. CNR najmä spolupracuje s medzinárodným výborom ESN za účelom prípravy strategických plánov a politiky v rámci našej organizácie. Na každom stretnutí sa preberajú rôzne agendy so zameraním na všetky úrovne (lokálna, národná, medzinárodná) a rozhoduje sa hlasovaním – jedna krajina jeden hlas.

Na akých projektoch momentálne pracujete v rámci ESN?

Projektov v rámci ESN je veľmi veľký počet. Najviac zaujímavé sú Medzinárodné projekty, ktoré fungujú v celej organizácii. Týchto projektov je teraz aktuálne 7 – Mov’in Europe, ErasmusIntern, ESNcard, SocialErasmus, ExchangeAbility & MapAbility, Responsible Party, Eduk8. Každý z projektov je zameraný na rozdielne účely a rozdielne skupiny ľudí.

Mov’in Europe je zameraný na prezentovanie mobility a celkových možností vycestovania do zahraničia. ErasmusIntern je zase projekt zameraný na stáže pre študentov, zároveň je súčasťou väčšieho projektu STORY.

Úplne odlišnými projektmi sú napríklad ESNcard alebo Eduk8. ESNcard slúži ako indikátor členov ESN sekcií a zahraničných študentov za účelom využívania zliav našich medzinárodných partnerov a tak isto ako prostriedok na vytváranie nových partnerstiev. Eduk8 je zase projekt, ktorý sa zameriava na zvýšenie profesionality našej organizácie a ponúka možnosť sebazdokonaľovania spôsobom neformálneho vzdelávania členov ESN.

Samozrejme okrem medzinárodných projektov každá krajina alebo lokálna sekcia vytvára svoje vlastne projekty na rôzne témy, alebo ich prepájajú s už vyššie uvedenými medzinárodnými projektmi. Pre viacej informácii o našich projektoch odporúčam každému, aby navštívil esn.org/projects, kde sa môže dozvedieť o každom jednom viacej informácii individuálne.

Čo ťa motivuje robiť v dobrovoľníckej úlohe?

Viac..  Peter Pollák vysvetlil, prečo eurofondy nie sú využité na rómske komunity. VIDEO

Mojou hlavnou motiváciou sú ľudia a výsledky, ktoré spolu dosahujeme a ten pocit, keď si uvedomíte, že niekomu ste svojou prácou zlepšili alebo doslova zmenili život. Pred tým ako som sa pridal do ESN som len vo veľmi malej miere pocítil, čo to znamená byť dobrovoľníkom. ESN predo mňa postavilo mnoho brán, ktoré len čakali na to, kým ich otvorím a spoznám čo je za nimi a za každou jednou boli desiatky nových ľudí z celého sveta a desiatky nových skúseností ktoré ma posúvajú ďalej každý deň. Pred dvoma rokmi keby mi niekto povie že bude cestovať po Európe takmer každé dva týždne do inej krajiny a mesta a spoznávať ľudí s rovnakými cieľmi a spoločne ich uskutočňovať tak by som tomu len ťažko uveril. Teraz som tu o dva roky neskôr a je to pravda.

Je pre EÚ dôležitý program Erasmus?

Určite áno. V dnešnej dobe a rýchlosti, ako sa svet a všetko ostatné vyvíja je veľmi potrebné, aby sa ľudia dokázali oboznamovať s tým, ako tento vývoj postupuje aj v iných krajinách. Pre EÚ neplatí žiadna výnimka v tomto. Celkový rozhľad a schopnosť vnímať svet aj z iného pohľadu ako len z pohľadu svojej krajiny je pre mladého človeka veľmi potrebný a užitočný. Každý jeden študent, ktorý vycestuje cez program Erasmus+ do zahraničia sa nikdy nevráti taký ako tam odchádzal práve z dôvodu, že si na vlastnej koži veľa krát vyskúša kultúru krajiny, ktorá je úplne odlišná od tej jeho. Ďalším veľkým prínosom programu Erasmus+ pre mladého európana je aj to, že spozná nie len kultúru krajiny kde trávy svoj pobyt, ale aj kultúru a ľudí z rôznych kútov Európy ktorých tam tento program pritiahne tak isto ako jeho. Práve tieto faktory majú veľký prínos pri zjednocovaní a tvorení spoločnej Európskej komunity a jednoty. Na štatistikách sa dá veľmi pekne vidieť aj to, ako ľudia ktorí vycestujú do zahraničia cez program Erasmus+ alebo aj iný program majú vyššiu úspešnosť či už v uplatnení na trhu práce alebo v osamostatnení sa či jazykovej vzdelanosti.

Pre spravodajský portál EuropskeNoviny.sk spracoval Miroslav Hajnoš

O Miroslav Hajnoš

Odporúčame pozrieť

Erasmus+: spolupráca 44 európskych univerzít naprieč hranicami a vednými disciplínami

Komisia oznámila výsledky výzvy na predkladanie návrhov 2022 v rámci iniciatívy Európske univerzity: s rekordným rozpočtom …