Ivan Štefanec: Podnikatelia vymôžu svoje peniaze zo zahraničia rýchlejšie


Európsky parlament schválil nové pravidlá, ktoré sprístupnia zjednodušené konanie cezhraničného vymáhania pohľadávok väčšiemu počtu občanov a malých firiem. Nariadenie, ktoré musí ešte formálne potvrdiť Rada (ministrov) EÚ, zvýši strop pre uplatnenie takzvaného európskeho konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu z 2.000 eur na 5.000 eur.

“Zjednodušenie procesu riešenia sporov a zníženie nákladov pri malých cezhraničných pohľadávkach je dôležitým krokom najmä pre spotrebiteľov a malé a stredné podniky. Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu znížilo náklady na cezhraničné vymáhanie malých pohľadávok až o 40% a skrátilo dĺžku konania z viac ako dvoch rokov na priemerne päť mesiacov, takže ma teší, že v budúcnosti bude možné tento postup uplatniť pri väčšom počte prípadov,” uviedla spravodajkyňa nariadenia, poslankyňa Joanna Geringer de Oedenberg (S&D, PL).

Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu od roku 2009 umožňuje občanom a malým podnikom využívať štandardné tlačivá na vymáhanie pohľadávok od fyzických alebo právnických osôb v iných členských štátoch EÚ. Poslanci podporili legislatívne zmeny, ktoré tento postup zefektívnia a rozšíria jeho využitie, pomerom hlasov 650 (za): 26 (proti): 28 (zdržalo sa hlasovania).

“Táto úprava je ďalšou reálnou pomocou malým a stredným podnikateľom. Ľahšie sa dostanú k svojim peniazom a ušetria aj náklady spojené s cestovaním. V tomto prípade sa zároveň aj prakticky využijú výdobytky moderných technológií, čo je ďalší krok k vybudovaniu jednotného digitálneho trhu,” uviedol poslanec Ivan Štefanec (EPP, SK).

Súčasťou kľúčových zmien je:

• sprístupnenie konania pre väčší počet prípadov: strop pohľadávky, pri ktorej je možné uplatniť zjednodušené konanie, sa zvýši zo súčasných 2.000 eur na 5.000 eur,
• zaistenie primeranej výšky súdnych poplatkov: poplatky za využitie európskeho konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu by mali byť primerané vzhľadom na hodnotu pohľadávky a nemali by byť vyššie než súdne poplatky účtované v prípade vnútroštátnych zjednodušených konaní. Členské štáty zároveň budú musieť stranám sporu umožniť úhradu poplatkov formou diaľkovej platby (využitím bankového prevodu, platobnej karty alebo inkasa),
• podpora využitia technológií diaľkovej komunikácie: v prípade sporov, pri ktorých je ústne pojednávanie nevyhnutné, by mali byť využívané všetky vhodné a zároveň súdu dostupné technológie diaľkovej komunikácie, vrátane videokonferencií alebo telekonferencií,
• zabezpečenie praktickej pomoci: členské štáty budú musieť zaistiť, aby mali obe strany prístup k bezplatnej praktickej pomoci pri vypĺňaní tlačív a k všeobecným informáciám o zjednodušenom európskom konaní či právomociach súdov rozhodnúť v danej veci.

Viac..  Ekonomika únie v druhom štvrťroku medzikvartálne vzrástla o 0,6 %

Revízia po piatich rokoch

Európska komisia predloží po piatich rokoch od nadobudnutia účinnosti nových pravidiel správu o ich uplatňovaní v praxi, ktorú v prípade potreby doplní legislatívnym návrhom na opätovné zvýšenie stropu pohľadávky pre uplatnenie zjednodušeného konania.

Poslanci tiež presadili, aby sa v rámci danej revízie preskúmala možnosť rozšíriť zjednodušené konanie aj na cezhraničné pracovnoprávne spory zamestnancov s ich zamestnávateľmi a uľahčiť im tak prístup k spravodlivosti v prípade napríklad mzdových pohľadávok.

Po schválení Európskym parlamentom musí nové nariadenie odobriť aj Rada (ministrov) EÚ, aby mohli navrhované pravidlá definitívne vstúpiť do platnosti. Účinnosť nadobudnú po ďalších osemnástich mesiacoch.

O red

Avatar

Odporúčame pozrieť

stefanec

Ivan Štefanec o boji voči detskej práci: Vždy je dôležité nielen čo vyrábame, ale aj ako to vyrábame

Chcete byť v obraze? Prihláste sa na bezplatný odber spravodajstva z EÚ 👉 PRIHLÁSENIE. Zdieľaj …