Komisia chystá balíček pracovnej mobility. Toto sa zmení


Európska komisia avizovala, že do konca roka 2015 predloží balíček pracovnej mobility, ktorý má zefektívniť mobilitu pracujúcich, a zároveň zabrániť podvodom a zneužívaniu. Členovia Výboru regiónov pre sociálnu politiku, vzdelanie, zamestnanosť, výskum a kultúru ale už teraz žiadajú exekutívu EÚ, aby zabezpečila spravodlivé pracovné podmienky a sociálne štandardy.

Pomocou lepšej koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia chce Komisia urobiť cielenú revíziu smernice o vysielaní pracovníkov a posilnenie EURES, teda európskeho portálu mobility. “Európsky pohyb osôb je jedným z najpopulárnejších úspechov EÚ, ale mobilita pracovnej sily bola ovplyvnená hlbokými zmenami v európskom politickom a ekonomickom prostredí, v neposlednom rade finančnou krízou,” upozornila Yoomi Renström.

“Ako miestni a regionálni politici máme skúsenosť s negatívnymi dopadmi na mobilitu pracovnej sily a vidíme postupné zhoršovanie pracovných podmienok, ktoré vedie k sociálnemu dumpingu,” zdôraznila Renström a požiadala Komisiu o predloženie komplexného balíčka týkajúceho sa pracovnej mobility. Tento balíček by mal byť nástrojom na zachovávanie práva pracovníkov pohybovať sa kdekoľvek a kedykoľvek v EÚ.

Nicolas Schmit, luxemburský minister práce zdôraznil, že mobilita nesmie oslabovať sociálne normy. Povedal: Musíme posilniť sociálne podmienky a vytvoriť rovnováhu medzi obehom, mobilitou a voľným pohybom na jednej strane, a sociálnych práv zamestnancov na strane druhej. Ak sa nám nepodarí dosiahnuť to, riskujeme podkopávanie samotného princípu mobility a s tým aj európsky projekt ako taký.”

Poslankyňa európskeho parlamentu a členka Výboru pre sociálne veci Marita Ulvskog silne podporila záväzok Komisie bojovať proti sociálnemu dumpingu. Poslanci ale vyjadrili aj obavy, a to konkrétne pri zabezpečovaní riadneho presadzovania platných právnych predpisov a probléme nízkej mzdy pre mobilných pracovníkov. Podľa nich by mali mať väčšie slovo aj miestne a regionálne orgány.

Viac..  Lucia Ďuriš Nicholsonová: Hľadá sa podpora na vyslovenie nedôvery Európskej komisii. Kvôli Poľsku

O vik

Avatar

Odporúčame pozrieť

nicholsonova

Lucia Ďuriš Nicholsonová: Hľadá sa podpora na vyslovenie nedôvery Európskej komisii. Kvôli Poľsku

Chcete byť v obraze? Prihláste sa na bezplatný odber spravodajstva z EÚ 👉 PRIHLÁSENIE. Zdieľaj …