GMO. Najčastejšie otázky a odpovede

Geneticky modifikované plodiny stále vyvolávajú množstvo protichodných názorov. V EÚ ich pestovanie a predaj podlieha prísnym pravidlám a povolené je len na základe zložitých autorizačných procedúr. Členské krajiny majú okrem toho od apríla tohto roku možnosť zakázať ich pestovania na svojom území, ak sa im niečo nezdá. Čo sa však týka ich predaja, výbor pre životné prostredie preferuje iný prístup.

Čo je to vlastne GMO?

Skratka GMO označuje geneticky modifikované organizmy. Ide o organizmy, ktorých genetický výbava bola zmenená, čím sa im umelo pridali nové vlastnosti. Rastliny sa napríklad geneticky modifikujú preto, aby boli odolnejšie voči chorobám, škodcom, či suchu, alebo aby prinášali vyššiu úrodu.

O ktorých plodinách konkrétne je reč?

Hovoríme tu najmä to kukurici, bavlne, sóji, repke olejnej a cukrovej repe.

Pestujú sa tieto plodiny i v EÚ?

Pestovať a predávať dovážané GMO určené na výrobu potravín alebo krmiva je v EÚ možné len s povolením, ktoré sa udeľuje na základe vedeckého posúdenia rizík.

V EÚ sa momentálne pestuje len kukurica MON 810, ktorá bola povolená v roku 1998. Momentálne sa čaká na obnovenie jej autorizácie. V roku 2013 sa pestovala najmä v Španielsku a v menšej miere i v Portugalsku, Českej republike, Rumunsku a na Slovensku. V súčasnosti sa spracúva osem žiadostí o pestovanie GMO v EÚ vrátane žiadosti o obnovenie povolenia MON 810.

V EÚ sa okrem toho smie predávať 58 dovážaných GMO, z ktorých sa vyrábajú potraviny alebo zvieracie krmivo. Ide najmä o kukuricu, bavlnu, sójové bôby, repkový olej a cukrovú repu. Na autorizáciu čaká 58 ďalších plodín.

Ako môžeme vedieť, či potraviny, ktoré konzumujeme, neobsahujú GMO?

Väčšina GMO, ktoré sú povolené v EÚ, sa používa na výrobu krmiva pre hospodárske zvieratá. GMO však môžu obsahovať niektoré dovážané potraviny.

Európska legislatíva zaväzuje výrobcov potravín a krmiva, aby na svojich výrobkoch označovali, či obsahujú GMO. (V prípade, že GMO predstavujú minimálne 0,9% daného výrobku).

Viac..  Ceny poľnohospodárskych produktov boli vlani vyššie ako v roku 2021

V prípade že výrobok neobsahuje žiadne GMO, výrobcovia to môžu (ale nemusia) uviesť na obale.

Kto je v EÚ zodpovedný za udeľovanie povolení pre GMO?

Záleží od toho, či sa žiada povolenie na pestovanie alebo len na predaj týchto plodín. Povolenie pre pestovanie sa udeľuje pre celú EÚ, no posledné slovo tu majú aj tak samotné členské štáty. Od apríla tohto roku totiž platí nová smernica, ktorá členským štátom umožňuje zakázať pestovanie týchto plodín na svojom území. Môžu tak urobiť nielen počas schvaľovacieho postupu ale i vtedy, ak bolo povolenie už udelené. Členské štáty môžu pritom uviesť rozličné dôvody a nielen zdravotné a environmentálne riziká, ako tomu bolo pred prijatím novej smernice.

Čo sa týka predaja GMO, Komisia tu navrhovala taký istý prístup ako v prípade ich pestovania. Členovia výboru pre životné prostredie a bezpečnosť potravín však nie sú presvedčení, že tento systém by mohol fungovať v praxi. Obávajú sa totiž, že niektoré krajiny by mohli v tejto súvislosti zaviesť kontroly na hraniciach, čo by negatívne ovplyvnilo jednotný trh. Návrh Komisie dnes preto zamietli.

Ako bude teraz vyzerať predaj GMO v EÚ, keď výbor pre životné prostredie a bezpečnosť potravín odmietol návrh Komisie?

Ak návrh neprejde ani plenárnym hlasovaním na konci októbra, platiť budú i naďalej súčasné pravidlá, podľa ktorých o povolení alebo zákaze konkrétnych GMO v celej EÚ rozhodujú členské štáty kvalifikovanou väčšinou. A ak sa im to nepodarí v stanovenej lehote, konečné rozhodnutie prináleží Komisii.

O ram

Avatar

Odporúčame pozrieť

Na podporu vysokokvalitných a udržateľných agropotravinárskych produktov pôjde 186 miliónov

Európska komisia v roku 2023 vyčlení 185,9 milióna eur na financovanie propagačných aktivít pre udržateľné …

Consent choices