žitňanská

Europoslankyňa Žitňanská odovzdala cenu škole, ktorá najlepšie pripraví budúcich podnikateľov


Jedenásť škôl z celej Európy si 15. októbra prevzalo výnimočné ocenenie The Entrepreneurial School Award 2015. Ocenenie je jedinečným uznaním najlepších škôl v rámci podnikateľského vzdelávania na národnej a európskej úrovni. Medzi ocenené európske školy postúpila aj Hotelová akadémia na Mikovíniho ul. v Bratislave.

Škola už viac ako 10 rokov prináša pre svojich žiakov nadštandardné podnikateľské, ekonomické a finančné vzdelávanie prostredníctvom programov Junior Achievement Slovensko (JA Slovensko).

„Bola to úžasná príležitosť spoznať nadšených učiteľov a riaditeľov rôznych typov škôl z rôznych krajín. Rozvoj podnikateľského vzdelávania znamená rozvoj kľúčových kompetencií mladých ľudí nevyhnutných pre ich budúcnosť, a na tom sa zhodli učitelia všetkých ocenených škôl,“ povedala Kornélia Lohyňová, ktorá si za Hotelovú akadémiu v Bratislave prevzala z rúk Caroline Jenner (CEO, JA Europe) a Jany Žitňanskej (poslankyňa Európskeho parlamentu) ocenenie The Entrepreneurial School Award.

Slávnostné oceňovanie prebiehalo v Bruseli, na pôde Európskeho parlamentu, za účasti niekoľkých jeho členov, ako aj oficiálnych predstaviteľov Európskej komisie, členov Správnej rady JA Europe a ďalších pozvaných hostí. Ocenené školy boli z Dánska, Fínska, Nemecka, Grécka, Talianska, Nórska, Poľska, Portugalska, Rumunska, Veľkej Británie a Slovenska.

„Podpora zo strany Európskeho parlamentu predstavuje kľúčový míľnik v oblasti podnikateľského vzdelávania v Európe, a zároveň nadväzuje na zverejnenie správy s názvom Podpora podnikania mladých ľudí prostredníctvom vzdelávania a odbornej prípravy. Správa vyzýva členské štáty EÚ a ďalšie regionálne autority k podpore iniciatív budovania podnikateľskej kultúry medzi mladými ľuďmi,“ povedala generálna riaditeľka JA Europe Caroline Jenner.

„Teším sa, že vďaka programom a projektom JA Slovensko sa školám môže dostať takéhoto významného ocenenia. Verím, že podnikateľské vzdelávanie mladých ľudí na základných i stredných školách je kvalitnejšou a lacnejšou alternatívou prevencie proti nezamestnanosti mladých na Slovensku, ako akékoľvek dodatočné opatrenia alebo balíčky, ktoré sú viac nesystémovým plátaním už vzniknutého problému s nezamestnanosťou absolventov škôl. JA Slovensko ponúka svoje viac ako 20-ročné skúsenosti v oblasti podnikateľského vzdelávania na Slovensku, všetkým inštitúciám, ktoré majú záujem a vidia priestor na spoluprácu,“ dodáva generálny riaditeľ JA Slovensko Adam Šepetka.

O Hotelovej akadémii, Mikovíniho 1, Bratislava

Podnikateľské vzdelávanie je súčasťou vízie tejto školy a je zahrnuté do školského vzdelávacieho programu. Do predmetov vstupuje prostredníctvom rôznych aktivít a sebahodnotiacich kvízov, ktoré mapujú u žiakov rozvoj ich podnikateľských zručností na začiatku a na konci školského roka. Hotelová akadémia spolupracuje s mnohými lokálnymi partnermi a konzultantmi z podnikateľského prostredia, tak v oblasti praktických stáží, ako aj mentoringu. V oblasti podnikateľského vzdelávania sú na škole dostupné nasledovné programy: Viac ako peniaze, JA Podnikanie v cestovnom ruchu, JA Etika a Podnikanie, ako aj projekt Erasmus+ zameraný na podnikavosť. Prostredníctvom týchto programov majú žiaci možnosť objaviť svoj potenciál a rozvíjať svoje vedomosti, zručnosti, ale aj myslenie, ako sa stať aktívnym a úspešným pri budovaní svojej kariéry.

O Škole podnikania – The Entrepreneurial School

The Entrepreneurial School (Škola podnikania) je aktuálne najväčšou iniciatívou podnikateľského vzdelávania v Európe. Táto iniciatíva je organizovaná JA Europe, čiastočne financovaná Európskou komisiou a podporovaná ďalšími partnermi.

JA Slovensko, n.o.

Ako líder v podnikateľskom a ekonomickom vzdelávaní na Slovensku pôsobí od roku 1992. Do learning-by-doing programov (učiacich skúsenosťou) sa ročne zapája približne 17 000 študentov zo 700 škôl. Je členom medzinárodnej siete JA Worldwide® a JA Europe. JA Slovensko je zároveň jednou z partnerských krajín iniciatívy The Entrepreneurial School.

Viac..  Ďuriš Nicholsonová: Odchádzam z Bruselu a modlím sa, aby sme na Slovensku nepotrebovali zdravotnú pomoc

O red

Avatar

Odporúčame pozrieť

Erasmus+: spolupráca 44 európskych univerzít naprieč hranicami a vednými disciplínami

Komisia oznámila výsledky výzvy na predkladanie návrhov 2022 v rámci iniciatívy Európske univerzity: s rekordným rozpočtom …