Až 20 % zamestnancom uberá ich práca na duševnom zdraví


 

“Dvadsaťpäť percent všetkých občanov EÚ má skúsenosti s problémami mentálneho (duševného) zdravia počas ich života v dôsledku zlého pracovného prostredia a prepracovanosti”, vyplýva to z odhadov Európskej únie.

Kardiovaskulárne ochorenia, muskuloskeletárne (kostrové) poruchy, kožné problémy, samovražda, problémy vo vzťahoch s kolegami (ako aj rodinou a priateľmi), zvýšená možnosť násilného správania, to sú všetko potenciálne následky pri problémoch mentálneho zdravia. Tieto problémy sa následne odrážajú vo výkonnosti a produktivite zamestnancov, a to v práceneschopnosti, absenciách, nehodách na pracovisku, čo sa prenáša aj na ostatných zamestnancov.

Od 19. do 23. októbra je Európsky týždeň bezpečnosti a zdravia na pracovisku. Tento rok bude zameraný na zvyšovanie povedomia ohľadom manažérskeho stresu a psychosociálnych rizík v práci. “Problémy s mentálnym zdravím spôsobené prácou sú častejšie, ako by sa mohlo zdať a dá sa im predísť” povedala Esther Lynch, tajomníčka Európskej odborárskej konfederácie. “Zamestnávatelia musia brať tieto riziká vážne a mali by zahrnúť do hodnotenia rizík, ktoré sú spojené s výkonom práce, zástupcov odborov. Európska únia tiež potrebuje ísť nad rámec zvyšovania povedomia a začať riešiť situáciu legislatívne namiesto nekonečných prieskumov, či sú zdravie a bezpečnosť bremenom podnikania. EÚ by mala zisťovať náklady, ktoré vznikajú zamestnancom z dôvodu zlého prostredia a mala by spraviť nové opatrenia pre ochranu zdravia a životov pracovníkov.”

Prezident Jozef Kollár uviedol: “Ťažisko práce odborov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci chápeme najmä v predchádzaní všetkých poškodení zdravia pri práci, teda najmä v prevencii. Tomuto sú podriadené aj programové úlohy odborov a nástroje využívané pri presadzovaní politiky v tejto oblasti.”

Pre spravodajský portál EuropskeNoviny.sk spracoval Miroslav Hajnoš

Viac..  Komisia konzultuje s občanmi a zainteresovanými stranami možný zákon EÚ o zdraví pôdy

O Miroslav Hajnoš

Odporúčame pozrieť

Srbsko

Lídri Srbska a Kosova sa stretnú na rozhovoroch v Bruseli

Srbsko a Kosovo vo štvrtok v Bruseli povedú rozhovory na najvyššej úrovni v snahe zmierniť …