Frešo: Ak padne Schengen, doplatia na to regióny


Predseda Bratislavského samosprávneho kraja na seminári Európskeho výboru regiónov predstavil v španielskom Madride nielen už fungujúce projekty v kraji, ale poukázal aj na možné riziká, ktoré súvisia s destabilizáciou bezpečnostnej situácie v Európe.

„Cyklomost slobody je jedným z najlepších príkladov prínosov schengenského systému. Ak by tento systém jedného dňa padol, rozvoj regiónov by sa zastavil. Najviac by na to doplatili prihraničné regióny, ktoré majú spoločné projekty, ako napríklad Bratislavský kraj a Dolné Rakúsko“, uviedol na stretnutí európskych ľudovcov Pavol Frešo, predseda BSK.

Výmena skúseností, prezentácia úspešných regionálnych projektov financovaných z EÚ, to boli hlavné témy panelovej diskusie zameranej na úspešné investičné projekty v regiónoch. Diskusia bola súčasťou kongresu Európskej ľudovej strany v Madride. Bratislavský župan na stretnutí predstavil úspešné projekty realizované v regióne. Keďže hranice Bratislavského samosprávneho kraja sú zároveň hranicami s dvoma krajinami, majú investičné projekty v bratislavskej župe aj národný význam.

„Preto je voľný pohyb osôb, tovarov a služieb pre nás životne dôležitý“, zdôraznil Pavol Frešo.

Viac..  Eugen Jurzyca o možnom zdaňovaní neočakávaných ziskov energetických spoločností

Medzi najvýznamnejšie projekty na území kraja patrí Cyklomost slobody, ktorý spája Slovensko s Rakúskom, rekonštrukcia bratislavského Starého mosta, ktorý zároveň zavedie električkovú trať do Petržalky, ale aj spustenie Bratislavskej integrovanej dopravy. Snahou Bratislavského samosprávneho kraja je nielen odstraňovanie administratívnych prekážok, ale aj realizácia projektov tak, aby boli atraktívne aj pre súkromný sektor.
Predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo zároveň načrtol východiská budúcoročného Európskeho summitu regiónov a miest, ktorý sa bude konať 8. a 9. júla 2016 v Bratislave.

O ram

Avatar

Odporúčame pozrieť

EU vlajky

Regióny štátov EÚ upozorňujú na ich nedostatočné zapojenie do národných plánov obnovy

Územia v Európskej únii (EÚ) sú nedostatočne zapojené do správy, vykonávania a monitorovania národných plánov …