Európska komisia investuje 38,6 milióna EUR do nákupu nových električiek v Košiciach

Projekt je spolufinancovaný zo slovenského operačného programu Doprava v rámci prioritnej osi 4 „Infraštruktúra integrovaných dopravných systémov“.

Rozhodnutie o spolufinancovaní tohto projektu patrí do programového obdobia 2007 – 2013.

Slovensku bolo pridelených približne 11,7 miliardy EUR z prostriedkov určených na politiku súdržnosti na obdobie 2007 – 2013 a 14 miliárd EUR na obdobie 2014 – 2020.

Európska komisia schválila projekt v hodnote 47,8 milióna EUR na nákup 33 nových električiek pre Košice; 38,6 milióna EUR z celkovej hodnoty projektu bude financovaných z Kohézneho fondu.

Európska komisárka pre regionálnu politiku Corina Crețu v tejto súvislosti uviedla: „Som rada, že sme dnes schválili tento projekt. Systémy verejnej dopravy, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu, majú veľký vplyv na atraktívnosť mesta pre podniky a cestovný ruch, na konkurencieschopnosť miestneho hospodárstva a kvalitu každodenného života ľudí.“

Električky budú premávať v rámci existujúcej siete električkovej dopravy, najmä na úsekoch s najlepším technickým stavom a vyššou koncentráciou dopravy. Zlepší sa tým prevádzková a finančná udržateľnosť systému verejnej dopravy, ktorý zabezpečuje Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť (DPMK).

Viac..  Dokážeme obrovský balík peňazí z EÚ využiť? Čakajú nás najťažšie rokovania lídrov Európy

Cieľom projektu je podnietiť cestujúcich, aby uprednostňovali verejnú dopravu pred osobnou, čo by viedlo k zníženiu dopravného preťaženia a emisií výfukových plynov.

 

 

O ram

Avatar

Odporúčame pozrieť

dobrovolnici kosice

V Košiciach ocenili dobrovoľníkov za roky 2018 a 2019

V európskom meste dobrovoľníctva pre rok 2019, v Košiciach, sa v pondelok (9. decembra 2019) …