Medzinárodná korčuliarska únia má problém, začína ju vyšetrovať Brusel


Európska komisia začala formálne protimonopolné vyšetrovanie Medzinárodnej korčuliarskej únie (ISU).  Nepozdávajú sa jej pravidlá, ktoré natrvalo zakazujú korčuliarom zúčastniť sa Olympijských hier, Majstrovstiev sveta a Majstrovstiev Európy, ak participujú na udalostiach, ktoré nie sú schválené Úniou.

Vyšetrovaniu predchádzala sťažnosť dvoch holandských rýchlokorčuliarov Marka Tuiterta and Nielsa Kerstholta.

Komisia preskúma, či pravidlá ISU neoprávnene bránia športovcom vo výkone ich povolania tým, že im kladie neprimerané a neodôvodnené prekážky pri organizovaní alternatívnych podujatí so spoločnosťami, ktoré nie sú spojené s ISU.

Podľa pravidiel ISU, športovci, ktorí sa zúčastnia takýchto udalostí môže postihnúť celoživotný zákaz. Táto skutočnosť môže odstrašiť ostatných organizátorov vstúpiť na trh alebo vytlačiť z podnikania.

Ak sa tieto praktiky potvrdia, mohlo by dôjsť k porušeniu protimonopolných pravidiel EÚ, ktoré zakazujú zneužitie dominantného postavenia na trhu.

Komisárka EÚ zodpovedná za politiku hospodárskej súťaže Margrethe Vestager povedala: „Pre mnohých je šport vášeň, ale môže byť aj biznis. Uznávame a rešpektujeme úlohu medzinárodných športových federácií, aby nastavili pravidlá hry a zaistili dobrú správy športu, najmä, pokiaľ ide o zdravie a bezpečnosť športovcov a integrity súťaží.

Avšak v prípade Medzinárodnej korčuliarskej únie budeme skúmať, či sú tieto pravidlá zneužívané na presadenie monopolného postavenia pri organizácií športových podujatí alebo inak obmedzujú hospodársku súťaž.“

ISU je jediným orgánom uznaným Medzinárodný olympijský výbor (MOV), ktorý spravuje krasokorčuľovanie a rýchlokorčuľovanie. Jej členmi sú národné korčuliarske asociácie.

Viac..  V Bruseli a v celej EÚ sa koná historicky prvý festival Nového európskeho Bauhausu

O jac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Vestager

Brusel začína antitrustový prieskum hospodárskej súťaže v oblasti internetu vecí

Európska komisia začala antitrustový prieskum hospodárskej súťaže v oblasti internetu vecí, pokiaľ ide o spotrebiteľské …