Oceány môžu pokryť desatinu spotreby energie Európy až do roku 2050

Výbor regiónov vyzýva Úniu k väčšej podpore získavania energie z oceánov, čím by sa podľa nich dal zabezpečiť aj hospodársky rast a viac pracovných miest v Európe. Svoje výzvy argumentujú tým, že väčšie využívanie európskych morí by zvýšilo energetickú bezpečnosť a umožnilo by Únii byť akýmsi priekopníkom v tejto oblasti.

“Energia z oceánov je na špici obnoviteľných zdrojov energie a ponúka jedinečnú príležitosť lokálne podporiť vzrast počtu pracovných miest a trvalo udržateľný hospodársky rast. Je však dôležité preklenúť priepasť medzi týmto sektorom a verejnými, či  súkromnými výskumnými centrami,” povedal Rhodry Glyn Thomas, člen waleského zhromaždenia.

Z dlhodobého hľadiska by energia z oceánov mohla pokryť 10 % dopytu po elektrickej energii v Európe až do roku 2050. Pre splnenie tohto cieľa by však mali spolupracovať európske inštitúcie, členské štáty, miestne i regionálne orgány, priemysel, mimovládne organizácie, ale aj finančné inštitúcie či výskumné ústavy.

Viac..  Členské štáty EÚ sú pevne odhodlané naplniť Parížsku dohodu a jej dlhodobé ciele

Podľa stanoviska Výboru regiónov v sebe energia získavaná z oceánov nesie potenciál pre trvalo udržateľný rozvoj a vytváranie nových pracovných miest ako vo vnútrozemských, tak v pobrežných oblastiach. Okrem toho by mohla prispieť k obnoveniu malých a stredne veľkých prístavov, či na rozvoj nových dodávateľských reťazcov.

Nedávno zverejnený Strategický energetický technologický plán Európskej komisie uznáva aj možnú kľúčovú úlohu oceánov v budúcej európskej štruktúre zdrojov energie. V pláne sa hovorí aj o posilnení regionálnej spolupráce v oblasti Atlantického oceána. Zástupcovia Výboru regiónov dúfajú, že plánované stretnutie ministrov členských štátov EÚ, Európskej komisie a kľúčových zástancov tohto odvetvia povedie k počiatočnej snahe vytvoriť nový sektor získavania energie.  

O vik

Avatar

Odporúčame pozrieť

Dombrovskis, Gentiloni

Od zavedenia eura zaznamenávame najdlhšie obdobie trvalého rastu. Tento trend má pokračovať

Európska komisia uverejnila hospodársku prognózu zo zimy 2020, podľa ktorej by malo európske hospodárstvo pokračovať …