Oceány môžu pokryť desatinu spotreby energie Európy až do roku 2050


Výbor regiónov vyzýva Úniu k väčšej podpore získavania energie z oceánov, čím by sa podľa nich dal zabezpečiť aj hospodársky rast a viac pracovných miest v Európe. Svoje výzvy argumentujú tým, že väčšie využívanie európskych morí by zvýšilo energetickú bezpečnosť a umožnilo by Únii byť akýmsi priekopníkom v tejto oblasti.

“Energia z oceánov je na špici obnoviteľných zdrojov energie a ponúka jedinečnú príležitosť lokálne podporiť vzrast počtu pracovných miest a trvalo udržateľný hospodársky rast. Je však dôležité preklenúť priepasť medzi týmto sektorom a verejnými, či  súkromnými výskumnými centrami,” povedal Rhodry Glyn Thomas, člen waleského zhromaždenia.

Z dlhodobého hľadiska by energia z oceánov mohla pokryť 10 % dopytu po elektrickej energii v Európe až do roku 2050. Pre splnenie tohto cieľa by však mali spolupracovať európske inštitúcie, členské štáty, miestne i regionálne orgány, priemysel, mimovládne organizácie, ale aj finančné inštitúcie či výskumné ústavy.

Podľa stanoviska Výboru regiónov v sebe energia získavaná z oceánov nesie potenciál pre trvalo udržateľný rozvoj a vytváranie nových pracovných miest ako vo vnútrozemských, tak v pobrežných oblastiach. Okrem toho by mohla prispieť k obnoveniu malých a stredne veľkých prístavov, či na rozvoj nových dodávateľských reťazcov.

Viac..  Michal Wiezik: Voda v studniach v okolí znečistenej Slanej je nepitná, potvrdili to rozbory

Nedávno zverejnený Strategický energetický technologický plán Európskej komisie uznáva aj možnú kľúčovú úlohu oceánov v budúcej európskej štruktúre zdrojov energie. V pláne sa hovorí aj o posilnení regionálnej spolupráce v oblasti Atlantického oceána. Zástupcovia Výboru regiónov dúfajú, že plánované stretnutie ministrov členských štátov EÚ, Európskej komisie a kľúčových zástancov tohto odvetvia povedie k počiatočnej snahe vytvoriť nový sektor získavania energie.  

O vik

Avatar

Odporúčame pozrieť

obnovitelne zdroje energie

Tristo miliárd z EÚ na využívanie obnoviteľných zdrojov. Časť peňazí dostane aj Slovensko

Európska únia chce urýchliť odklon od fosílnych palív z Ruska a motivovať členské štáty, aby …