Dimitris Avramopoulos. PHOTO: © European Union 2015

Slovinsko dostane 10 miliónov eur na zvládnutie migračných vĺn


Európska komisia schválila viac ako 10 miliónov eur na núdzové financovanie migračných vĺn v Slovinsku, ktorým krajina čelí. Financie pochádzajú z Fondu pre vnútornú bezpečnosť – hranice a víza (ISF-B) a z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF).

Dimitris Avramopoulos, komisár pre migráciu, vnútorné veci a občianstvo povedal: Som potešený, že sme schopní dať k dispozícii viac ako 10 miliónov eur na zlepšenie situácie v Slovinsku, ktoré čelí mimoriadnym migračných tlakom. Toto núdzové financovanie pomôže slovinským orgánom lepšie zvládnuť vysoký príliv migrantov a reagovať na potreby prichádzajúcich.”

Tieto peniaze majú financovať predovšetkým opatrenia prijaté 20. septembra 2015. Patria tam kroky ako zvýšenie policajných zložiek na chorvátsko-slovinskej hranici, zvyšovanie prijímacích kapacít na slovinskej strane asi o 7 500 miest či zaplatenie nákladov na ubytovanie policajtov nasadených z iných členských štátov.

Viac..  Občan EÚ s obvyklým bydliskom v inom členskom štáte má na prvé mesiace nárok na rodinné prídavky

Financovanie a poskytovanie pomoci v takýchto mimoriadnych situáciách zabezpečuje prostredníctvom ISF-B a AMIF fondov Európska komisia. Jej cieľom je uplatňovať zásady solidarity v podobe konkrétnych a rýchlych riešení potrieb jednotlivých členských štátov.

O vik

Avatar

Odporúčame pozrieť

azyl, migranti

Azyl a migrácia v EÚ: fakty a čísla

Obmedzenia zavedené kvôli pandémii koronavírusu viedli k zníženiu migrácie, ale v roku 2021 sa počet …