Česko a ďalších päť štátov neprijalo ozdravné opatrenia. Komisia ich povedie k súdu

Európska komisia sa rozhodla podať žalobu na Európsky súdny dvor kvôli tomu, že Česko, Luxembursko, Holandsko, Poľsko,Rumunsko a Švédsko nezaviedli ozdravné predpisy. Tie sa týkali predovšetkým riešenia bankových kríz v štátoch.

Smernica, ktorá tieto ozdravné opatrenia zahŕňala je hlavným prvkom regulačného rámca zavedeného Úniou ako reakciu na finančnú krízu. Cieľom smernice je zabezpečiť spoľahlivejšie fungovanie finančného sektoru, ktoré povedie nielen k získaniu dôvery, ale aj k znovunastoleniu harmónie. Pravidlá, ktoré mali štáty zaviesť, mali pomôcť pri zmierňovaní dopadov krízy. Tie mohli často viesť až k bankrotu bánk či podnikov.

Princíp reštrukturalizácie navrhnutý Úniou je výhodný kvôli tomu, že daňoví poplatníci nemusia platiť ochranu finančnej stability za banky. Tú musia zaplatiť akcionári a veritelia bánk prostredníctvom rekapitalizácie z vnútorných zdrojov.

Pravidlá mali byť v členských štátoch zavedené do 31. decembra 2014. Jedenásť štátov, ktoré tak neurobili, dostali od Komisie v máji 2015 požiadavku dodatočne tieto predpisy zaviesť. Spomínaných šesť členských štátov však túto požiadavku nesplnilo, a preto čelia žalobe.

Viac..  Komisia schválila mapu regionálnej pomoci pre Slovensko na roky 2022 – 2027

Verdikt súdu rozhodne, či budú následkom žaloby denné penále, počítané do doby, kedy konkrétny štát plne zavedie tieto pravidlá. Budú pri tom zohľadnené platobné schopnosti, trvanie a závažnosť porušenia povinnosti každého štátu zvlášť. Existuje tiež možnosť, že štáty svoju povinnosť urýchlene splnia a Komisia tak žalobu stiahne.

O vik

Avatar

Odporúčame pozrieť

Česká vláda neráta s jesenným uzatváraním služieb či obchodov

Česká vláda neráta s uzatváraním služieb, obchodov a škôl ani pri najhoršom scenári vývoja epidemickej …