Sven Schulze: Mikrofinancovanie je aj u nás v Európe udržateľnou sociálnou politikou


Mikropôžičky si ľudia väčšinou spájajú najmä s južnou Áziou alebo Latinskou Amerikou, ktoré boli kolískami tejto iniciatívy. To bolo približne pred 40 rokmi. No využívajú sa čoraz viac a viac i v EÚ. Ľudia nachádzajúci sa v neľahkej situácii sa vďaka nim môžu vymaniť z nezamestnanosti a chudoby. Na zvýšenie dostupnosti týchto mikroúverov EÚ v roku 2010 zriadila Európsky nástroj mikrofinancovania Progress. Zamestnanecký výbor EP bude v utorok hlasovať o správe hodnotiacej jeho vykonávanie.

Znevýhodnené skupiny ľudí, ako napríklad dlhodobo nezamestnaní, poberatelia sociálnych dávok, obyvatelia vidieckych oblastí, migranti alebo etnické minority, sa častokrát pri žiadostiach o klasické pôžičky stretávajú s neprekonateľnými problémami. Riešením pre nich môže byť mikrofinancovanie, vďaka ktorému môžu získať úvery v nízkej hodnote, ktoré by im banky za normálnych okolností nedali, a rozbehnúť tak svoje podnikanie.

Pionier mikrofinancovania Muhammad Yunus, ktorý so svojou Grameen Bank poskytoval mikroúvery tým najchudobnejším obyvateľom Bangladéša, získal v roku 2006 Nobelovu cenu za mier.

Európsky nástroj mikrofinancovania Progress

Mikrofinancovanie Progress podporuje Európska komisia a Európska investičná banka a za jeho riadenie zodpovedá Európsky investičný fond. Zlepšuje podmienky, za ktorých môžu žiadatelia dostať úver, a zvyšuje tak dostupnosť financovania pre ľudí, ktorí by sa inak k pôžičke nedostali. EÚ týchto ľudí – začínajúcich podnikateľov – nefinancuje priamo, ale prostredníctvom bánk a nebankových subjektov. Poskytuje im záruky vo výške 200 miliónov eur, aby mohli poskytovať viac úverov.

Viac..  Čerpanie eurozdrojov sa po zohľadnení zmien legislatívy EÚ priblížilo k úrovni 60 percent

“Mikrofinancovanie je aj u nás v Európe udržateľnou sociálnou politikou,” hovorí Sven Schulze (EĽS, Nemecko), spravodajca uznesenia, ktoré hodnotí vykonávanie tohto programu. “Je dôležité, že okrem samotných úverom tu môžeme poskytnúť i ďalšiu pomoc, napríklad pri vytváraní podnikateľského plánu alebo pri vedení účtovníctva. Tento nástroj ako celok celkom funguje, no nie vždy je financovanie dostatočné. Komisiu preto vyzývame, aby rýchlo našla riešenia, aby nástroj Progress fungoval v budúcnosti ešte lepšie,”dodáva. O návrhu jeho správy bude v utorok hlasovať výbor pre zamestnanosť a sociálne veci.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Správna rada EIB odobrila finančnú pomoc pre Ukrajinu v objeme 1,59 miliardy eur

Správna rada Európskej investičnej banky (EIB) schválila poskytnutie 1,59 miliardy eur, podporovaných zárukami z rozpočtu …