Nemocnica Gotlicher Heiland vo Viedni. PHOTO: Veronika Nedecka.

Mladí odborári požadujú medzinárodnú solidaritu pre sociálnu Európu


Dnešná Európa sa rozdelila na bohaté členské štáty a chudobnejšie štáty, tým pádom vznikli nové diskriminačné prvky. Mnoho ľudí, a špeciálne mladých, sa snaží riešiť svoje existenčné či kariérne problémy tým, že sa presúvajú za lepšími podmienkami vo viere v dôstojnejší život.

Členovia siete CEYTUN (Sieť mladých odborárov zo strednej Európy) sa stretli vo Viedni, kde diskutovali na tému “Medzinárodná solidarita pre sociálnu Európu”, kde sa zamerali na migráciu a diskrimináciu.

Do diskusie sa zapojil aj prezident OGB Erich Foglar, ktorý vysvetlil a priblížil aký efekt a vplyv má migrácia na pracovný trh, najmä na rakúsky. Zdôraznil, že Európa čelí veľkej výzve, a tou je budovanie solidarity. Sme v období utečeneckej krízy, ktorá ovplyvňuje každého z nás, a ako zdôraznil, je smutné, že niektoré krajiny vidia v utečencoch len rôzne ekonomické výhody, ktoré sú dôvodom prijímania utečencov do svojej krajiny. Takto solidarita nefunguje a ak bude Európa postavená len na tom, tak je postavená na piesku. Je veľmi potrebné a nevyhnutné “dať život” medzinárodnému dialógu o integrácii.

Laura Moreno (EOK) doplnila niekoľko informácii a postrehov, čo sa týka dnes veľmi aktuálnej a diskutovanej téme, ktorou je migrácia. Predstavila postoj EOK k tejto tematike. Medzi hlavné body patrí:

Sloboda pohybu v EÚ:

 • sme proti sociálnemu dumpingu a nezodpovednému správaniu podnikov
 • mala by fungovať voľná a férová mobilita – plná implementácia princípov voľného pohybu pracovníkov
 • jasne a zreteľne bojujeme proti diskriminácii

Zmena rozpravy ohľadne migračnej politiky EÚ

 • viac sa zamerať na integráciu ľudí a menej na hraničné kontroly
 • spravodlivá a férová starostlivosť
 • otvoriť debatu ohľadne nepravidelnej migrácie
 • posilniť aktivity odborových zväzov a posúvať informácie a asistenciu migrantom

Skutočná európska azylová politika

 • poskytnúť viac solidarity a spolupráce zo strany členských štátov
 • držať sa hesla “hľadať a zachraňovať”
 • pustenie, privítanie a “usadenie” migrantov
 • zameranie sa na integráciu migrantov

Laura Moreno takisto predstavilo sieť, ktorá vznikla pre pomoc migrantom a má názov Union Migrantnet. Je to projekt a zároveň portál, pre migrantov, ktorí hľadajú informácie ohľadne zákonov danej krajiny, sociálneho systému a úradov. Pomáha im lepšie sa integrovať a oboznámiť sa s krajinou do ktorej vstupujú. Viac info si môžete pozrieť na: www.unionmigrantnet.eu.

 

Valentin Wedl (AK Wienn) takisto v bodoch predstavil zmeny vo vízii a v očakávaniach Sociálnej Európy po kríze v roku 2008.

Vízie pre tradičnú sociálnu Európu:

 • silná sociálna a ekonomická úloha odborových zväzov
 • ekonomický rast a sociálna starostlivosť ako jednota
 • sociálny spôsob myslenia EÚ – zmluvy
 • silná kúpna sila skrz domáci dopyt
Viac..  Pri verejných obstarávaniach by mali byť aj informácie o financovaní zo zdrojov EÚ a plánu obnovy

Sociálny spôsob myslenia EÚ

 • sociálne ciele EÚ – plná zamestnanosť, rodová rovnosť
 • sociálna koncepcia vnútorného trhu – rovnaké ohodnotenie za rovnakú prácu, anti-diskriminačná politika

Demolácie vplyvu odborových zväzov

 • decentralizácia systémov kolektívneho vyjednávania
 • oslabenie právnych efektov a účinkov systémov kolektívneho vyjednávania
 • obmedzenie práv na štrajk
 • priame zásahy do existujúcich kolektívnych zmlúv

Takisto poukázal na dva prístupy EÚ, a to defenzívny a ofenzívny.

Defenzívny prístup:

 • zachovanie národného sociálneho štátu, napríklad: sociálne partnerstvo na zabezpečenie prerozdeľovania a dobrej práce
 • odpor proti každému ďalšiemu zásahu z Európy, napríklad: mzdová politika, politiky trhu práce, dôchodková politika

Ofenzívny prístup: 

 • zriadenie Sociálnej Európy tým, že presúva viac kompetencií sociálnej politiky do EÚ

Valentin Wedl svoj prejav ukončil víziami sociálnej Európy, v ktorej by mala byť v prvom rade posilnená reálna ekonomika (vs. finančá ekonomika), súkromné a verejné investície, ekologická transformácia, európske pracovné štandardy a protokol Sociálny progres.

Mladí odborári mali takisto možnosť navštíviť nemocnicu Gotlicher Heiland vo Viedni, kde prijímajú utečencov. Zamestnanci nemocnice a lekári nám priblížili ako pracujú, a koľko oddelení sa nachádza v priestoroch nemocnice. Rovnako sme mali možnosť vypočuť si skúsenosti a zážitky lekárov bez hraníc, ktorí sa starajú práve o migrantov a utečencov.

Počas stretnutia CEYTUN prebiehala neustále diskusia participantov, ktorí sa aktívne zapájali do problematiky migrácie a tak si mohli vymeniť skúsenosti na medzinárodnej úrovni. Každá krajina predstavila problémy a súčasnú situáciu v svojej krajine čím sme mohli spoločne zhodnotiť situáciu, prípadne navrhnúť možné riešenia.

CEYTUN je sieť mladých odborárov zo strednej Európy – z Nemecka, Rakúska, Českej republiky, Slovenska, Poľska a Maďarska. Hlavným organizátorom je Nadácia Friedricha Eberta (FES).

Konferencia CEYTUN poukazuje na požiadavky mladých odborárov, aby sme v Európe budovali funkčný európsky sociálny model.

Pre spravodajský portál EuropskeNoviny.sk spracoval Miroslav Hajnoš a Anna Ragančíková. Fotografie Veronika Nedecka

O Miroslav Hajnoš

Odporúčame pozrieť

Mladí odborári sa pozreli na nový svet práce, ktorý prináša digitalizácia

Mnoho odborníkov v posledných rokoch tvrdí, že sme v prvej fáze digitalizácie spoločnosti, práce a …