PREHĽAD: Toto je program europarlamentu, riešiť budú najmä protiteroristické opatrenia


Rozprava o útokoch v Paríži a protiteroristických opatreniach

Poslanci sa v stredu v rámci prednostnej rozpravy s predsedom EK Jeanom-Claudom Junckerom vrátia k teroristickým útokom v Paríži z 13. novembra a následným policajným raziám a vojenským operáciám a prediskutujú závery Rady pre spravodlivosť a vnútorné veci z 20. novembra. Plénum bude zároveň v utorok diskutovať a v stredu hlasovať o uznesení, ktoré zhrnie návrhy EP na predchádzanie radikalizácii občanov EÚ a ich náboru do teroristických organizácií.

Boj proti radikalizácii mladých Európanov bez obmedzovania občianskych práv

Členské štáty by mali za účelom odhaľovania a monitorovania osôb podozrivých z terorizmu, ako aj potenciálnych zahraničných bojovníkov, zintenzívniť vzájomnú spoluprácu a urýchliť výmenu informácií medzi vnútroštátnymi orgánmi činnými v trestnom konaní a Europolom. Vyplýva to z návrhu uznesenia, o ktorom bude plénum diskutovať v utorok a hlasovať v stredu. Predložený text tiež vyzýva na odstraňovanie nelegálneho internetového obsahu, ktorý propaguje násilný extrémizmus.

Taliansky prezident Sergio Mattarella v Európskom parlamente
V stredu napoludnie sa poslancom prihovorí taliansky prezident Sergio Mattarrella. Dvanásty prezident Talianskej republiky vystúpi na pôde Európskeho parlamentu po prvýkrát od svojho zvolenia dňa 31. januára 2015.

Filmová cena LUX za rok 2015: Vyhlásenie víťaznej snímky

Predseda Európskeho parlamentu Martin Schulz oznámi v utorok počas slávnostnej ceremónie meno víťaza filmovej ceny LUX za rok 2015. Tohtoročnými finalistami sú film Mediterranea (koprodukcia Talianska, USA, Nemecka, Francúzska a Kataru) režiséra Jonasa Carpignana, snímka Mustang (Francúzsko, Nemecko, Turecko, Katar), ktorú režíroval Deniz Gamze Ergüven, a film Urok (Lekcia), na ktorom spolupracovali Kristina Grozeva a Petar Valchanov (Bulharsko a Grécko).

Agresívne daňové plánovanie a daňové úniky: Hlasovanie o odporúčaniach EP

Poslanci budú v utorok diskutovať a v stredu hlasovať o odporúčaniach EP v boji proti agresívnemu plánovaniu daní z príjmov právnických osôb a daňovým únikom. Do textu nelegislatívneho uznesenia by sa mala dostať požiadavka na poskytovanie finančných údajov nadnárodných spoločností podľa krajín ich pôsobenia, zavedenie spoločného konsolidovaného základu dane z príjmov právnických osôb, sprehľadnenie daňových dohôd medzi členskými štátmi a týmito spoločnosťami a zvýšenie ochrany informátorov.

Rozpočet EÚ na rok 2016: Konečné hlasovanie

Poslanci budú v stredu hlasovať o finálnej verzii budúcoročného rozpočtu EÚ, na ktorej detailoch sa už Parlament dohodol s Radou EÚ. Vyjednávačom EP sa podarilo zvrátiť väčšinu ministrami presadzovaných rozpočtových škrtov a navýšiť financie pre krajiny najviac zasiahnuté utečeneckou krízou. Poslanci tiež presadili viac prostriedkov na humanitárnu pomoc, pre nástroj EÚ v oblasti výskumu a vývoja Horizont 2020, malé a stredné podniky a študentov v rámci výmenného programu Erasmus+.

Parlament bude požadovať maximálne financovanie utečeneckej krízy

Viac..  Ivan Štefanec: Zjednodušíme život stámiliónom Európanov

Európsky parlament v stredu vyzve členské štáty, aby poskytli čo najviac financií na riešenie utečeneckej krízy. Poslanci budú požadovať, aby sa prostriedky ušetrené v rozpočte EÚ z príspevkov členských štátov – ktoré boli nižšie, ako sa pôvodne predpokladalo – využili na financovanie dvoch únijných fondov na pomoc utečencom v Sýrii a v okolitých krajinách a na riešenie príčin migrácie. Poslanci tiež rozhodnú o maximalizácii rozpočtovej flexibility s cieľom podporiť snahy o kontrolu migrácie.

Reakcie poslancov na samit vo Vallette a stretnutie G20

Terorizmus, klimatické zmeny, hospodársky rast a migrácia. Témy, ktoré v dňoch 15. – 16. novembra dominovali samitu G20 v tureckej Antalyi, budú v stredu popoludní predmetom plenárnej rozpravy so zástupcami Rady a Komisie. Poslanci sa tiež vyjadria k spoločnému akčnému plánu v oblasti migrácie, na ktorom sa v dňoch 11. – 12. novembra v maltskej Vallette dohodli lídri krajín EÚ a Afriky.

Poistenie: Viac informácií, lepšie poradenstvo a zvýšená ochrana

Európsky parlament bude v utorok hlasovať o smernici, ktorá by mala zjednodušiť nákup poistných produktov a zvýšiť ochranu spotrebiteľov. Nové pravidlá zharmonizujú na úrovni EÚ minimálne požiadavky na poskytovanie informácií a poistného poradenstva zo strany predajcov a na ochranu spotrebiteľov. Právna úprava by sa mala vzťahovať na všetky distribučné kanály, teda na poisťovne, poistných agentov alebo maklérov, ako aj iných poskytovateľov poistenia, na ktorých sa nevzťahujú špecifické výnimky.

Prvá správa o stave energetickej únie

Poslanci budú v utorok diskutovať o prvej správe o stave energetickej únie, ktorá bola zverejnená dňa 18. novembra. Rozpravy sa zúčastní aj podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu Maroš Šefčovič.

Stop násiliu na ženách: EP sa v stredu zafarbí na oranžovo

Poslanci sa v stredu, počas Medzinárodného dňa proti násiliu páchanom na ženách, budú pýtať Európskej komisie, aké nové opatrenia plánuje exekutíva Únie prijať, aby predchádzala rodovo motivovanému násiliu v EÚ. Plénum tiež bude zaujímať, či Komisia predloží návrh smernice zameranej na boj proti násiliu na ženách, ako to požaduje Európsky parlament.

 

 

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Slovensko žiada Európsku komisiu o dodatočné zdroje na riešenie utečeneckej krízy

Krajiny, ktoré sú v prvej línii migračnej vlny z Ukrajiny, potrebujú väčšiu podporu a funkčné nástroje na riešenie …