Transparentnejší bankový sektor? Parlament prijal zásadné zmeny


Európska komisia víta prijatie uznesenia Európskeho parlamentu o nariadení o transparentnosti pre cenné papiere a finančné transakcie (známy ako SFTR). Tento nový zákon navrhla Európska komisia ešte v januári 2014. Výrazne zlepšuje transparentnosť finančných transakcií a prácu s cennými papiermi v tieňovom bankovom sektore. Nové pravidlá tiež pomôžu identifikovať riziká spojené s finančnými transakciami.

“Nové ravidlá zvýšia transparentnosť vo financovaní cenných papierov, ktorá umožňuje účastníkom trhu, aby ich používali na financovanie ekonomiky a zároveň uľahčuje sledovať a vyhodnocovať riziká. Je to ďalší prvok pri vytváraní odolnejšieho systému počas finančnej krízy,” hovorí Komisár Jonathan Hill, ktorý je zodpovedný za finančnú stabilitu, finančné služby a kapitálové trhy Únie.

Financovanie cennými papiermi (SFTS) umožní účastníkom trhu prístup k zabezpečenému financovaniu, tj. užívanie aktív, ako sú akcie alebo dlhopisy, ktoré vlastnia. Ide o dočasné výmeny aktív, napríklad pôžičky alebo výpožičky cenných papierov, odkúpenia reverzných cenných papierov, alebo transakcie a maržové obchody.

Viac..  Verejný dlh únie v prvom kvartáli klesol na 87,8 % HDP

O bed

Avatar

Odporúčame pozrieť

Pri verejných obstarávaniach by mali byť aj informácie o financovaní zo zdrojov EÚ a plánu obnovy

Verejní obstarávatelia, obstarávatelia a osoby, ktoré nimi nie sú podľa zákona o verejnom obstarávaní, by …