Andrej Kiska: Projekt Energetickej únie si zaslúži podporu


Prezident Andrej Kiska dnes v Bratislave vystúpil na Stredoeurópskej energetickej konferencii s príhovorom na tému energií a energetickej bezpečnosti. Hovoril predovšetkým o potrebe solidarity v kontexte projektu Energetickej únie.

„Prehĺbenie jednotného trhu Európskej únie o trh s energetickými komoditami považujem za strategicky významný cieľ. Pomôže ekonomikám členských krajín, pomôže ich bezpečnosti. Ale mohol by zároveň posilniť aj našu politickú súdržnosť, ktorá pod vplyvom nedávnych kríz dostala viacero silných úderov. Som presvedčený, že projekt Energetickej únie si zaslúži podporu zo strany vlád i verejnosti členských krajín. Znepokojujú ma preto hlasy, ktoré zaznievajú v našej domácej diskusii, že nebude možné dosiahnuť harmonizáciu regulačných politík z dôvodu rozdielnej štruktúry priemyslu a kúpyschopnosti obyvateľstva. Rovnako ma znepokojuje, že máme stále jednu z najvyšších cien elektriny v regióne, čo neprispieva ku konkurencieschopnosti slovenských podnikov. Je prirodzené, že členské štáty si strážia národné regulačné politiky— ale ak sa chceme pohnúť dopredu, musíme byť schopní myslieť dopredu a robiť správne strategické rozhodnutia,“ povedal prezident.

Andrej Kiska tiež opätovne upozornil na prípravu realizácie projektu Nord Stream 2, ktorý môže znamenať úplné zastavenie dodávok plynu z Ruska do Európy cez Ukrajinu a Slovensko: „Viacerí naši partneri v EÚ argumentujú, že je to „iba“ obchodný projekt súkromných spoločností a nemala by sa do neho miešať politika. Musím zdôrazniť, že tento postoj je v rozpore so záujmom znižovať závislosť na ruskom plyne. Je v protiklade s našimi skúsenosťami, aké dramatické dôsledky môže mať zneužívanie dodávok plynu ako nástroja na dosahovanie politických cieľov. Je namierený priamo proti strategickému a dôležitému cieľu stabilizovať situáciu na Ukrajine a umožniť jej ďalší rozvoj. Pokiaľ budeme ochotní akceptovať, že Nord Stream 2 je „iba“ súkromný biznis, potom, žiaľ, dáme za pravdu euroskeptikom, ktorí tvrdia, že celý projekt EÚ je iba obyčajný biznis.“

Viac..  Správa o právnom štáte 2022: Komisia vydáva konkrétne odporúčania pre členské štáty

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

emisie

Stav energetickej únie: Pokrok v oblasti prechodu na čistú energiu a základ pre zelenú obnovu

Komisia prijala správu o stave energetickej únie za rok 2020 a jej sprievodné dokumenty, ktoré sa zameriavajú …