Komisia chce sťažiť prístup k strelným zbraniam a posilniť kontroly na vonkajšej hranici EÚ

Kontrola strelných zbraní

Európska komisia predstavila nové opatrenia pre kontrolu strelných zbraní. Hlavným cieľom je sťažiť prístup k strelným zbraniam v rámci EÚ, zabezpečiť vysledovateľnosť legálne držaných zbraní a posilniť spoluprácu medzi členskými krajinami. Európska komisia tiež predstavila štandardy na deaktiváciu strelných zbraní. Komisia tiež oznámila zámer pripraviť akčný plan na boj proti nelegálnemu obchodu so zbraňami a výbušninami. Tieto opatrenia boli predstavené už v apríli 2015 Európskej agende pre bezpečnosť, avšak po parížskych útokoch došlo k akcelerácii rozhodovacieho procesu. EK podporuje členské štáty v opatreniach, ktoré majú za cieľ sťažiť prístup zločincov a teroristov k zbraniam.

Hlavné parametre nových pravidiel o kontrole strelných zbraní:

  • Sprísnenie pravidiel pre držbu poloautomatických zbraní. EK navrhuje, aby tieto zbrane nemohli byť v držbe jednotlivcov, a to aj napriek ich deaktivácii (pri viacerých útokoch boli použité zbrane, ktoré boli pôvodne deaktivované, ale následne boli opäť sfunkčnené).
  • Prísnejšie pravidlá pre nadobúdanie zbraní cez elektronické obchody tak aby sa zabránilo nadobúdaniu zbraní a munície cez internet.
  • Spoločné európske pravidlá pre značenie zbraní za účelom ich lepšej vysledovateľnosti.
  • Lepšia výmena informácií – napríklad o rozhodnutiach, ktorými sa zamieta zbrojný preukaz, prepojenie národných databáz a registrov.
  • Spoločné kritériá pre signálne a poplašné pištole, tak aby sa zabránilo ich konverzii na plne funkčné zbrane.
  • Sprísnenie pravidiel pre cirkuláciu deaktivovaných zbraní.
  • Prísnejší dohľad nad zberateľmi zbraní, aby sa znížilo riziko následného predaja zločineckým skupinám.
Viac..  Europoslanci žiadajú urýchlené obnovenie voľného pohybu v rámci EÚ

Posilnenie kontrol na vonkajšej hranici EÚ a lepšie využívanie Schengenského informačného systému

Žiaľ viaceré členské štáty nevykonávajú dôsledné kontroly na vonkajšej hranici EÚ. EK vyzvala členské štáty na rešpektovanie schengenských pravidiel a ich uplatňovanie v praxi. EK vyzýva členské krajiny, aby v maximálnej možnej miere využívali možnosti Schengenského informačného systému, ktorý umožňuje výmenu informácií, vyhodnocovanie rizík, presadzovanie zákazu vstupu a pobytu na území EÚ

Harmonizácia trestných kódexov – rozšírenie skutkových podstát aj na aktivity súvisiace s terorizmom

EK navrhne kriminalizáciu činností, ktoré súvisia s terorizmom, vrátane financovania terorizmu, prepravy, školení a výcviku teroristov.

Reforma uchovávania záznamov o preprave cestujúcich v leteckej doprave

V súčasnosti prebieha reforma pravidiel uchovávanie záznamov o cestujúcich v leteckej doprave. V rámci diskusie medzi Európskym parlamentom, členskými štátmi a Európskou komisiou zostáva otvorených niekoľko otázok. Patrí sem napríklad otázka, či by legislatíva mala zahŕňať aj lety v rámci územia EÚ, rozšírenie sprístupnenia dát o pasažieroch aj na ďalšie druhy trestnej činnosti (okrem terorizmu by sem patrili aj  závažné trestné činy a cezhraničná kriminalita)

 

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

sud

Komisia podala návrh na začatie konania proti Slovensku pre slabú ochranu hlucháňa hôrneho

Európska komisia sa rozhodla podať na Súdny dvor EÚ návrh na začatie konania proti Slovensku za to, …