Komisia chce sťažiť prístup k strelným zbraniam a posilniť kontroly na vonkajšej hranici EÚ


Kontrola strelných zbraní

Európska komisia predstavila nové opatrenia pre kontrolu strelných zbraní. Hlavným cieľom je sťažiť prístup k strelným zbraniam v rámci EÚ, zabezpečiť vysledovateľnosť legálne držaných zbraní a posilniť spoluprácu medzi členskými krajinami. Európska komisia tiež predstavila štandardy na deaktiváciu strelných zbraní. Komisia tiež oznámila zámer pripraviť akčný plan na boj proti nelegálnemu obchodu so zbraňami a výbušninami. Tieto opatrenia boli predstavené už v apríli 2015 Európskej agende pre bezpečnosť, avšak po parížskych útokoch došlo k akcelerácii rozhodovacieho procesu. EK podporuje členské štáty v opatreniach, ktoré majú za cieľ sťažiť prístup zločincov a teroristov k zbraniam.

Hlavné parametre nových pravidiel o kontrole strelných zbraní:

  • Sprísnenie pravidiel pre držbu poloautomatických zbraní. EK navrhuje, aby tieto zbrane nemohli byť v držbe jednotlivcov, a to aj napriek ich deaktivácii (pri viacerých útokoch boli použité zbrane, ktoré boli pôvodne deaktivované, ale následne boli opäť sfunkčnené).
  • Prísnejšie pravidlá pre nadobúdanie zbraní cez elektronické obchody tak aby sa zabránilo nadobúdaniu zbraní a munície cez internet.
  • Spoločné európske pravidlá pre značenie zbraní za účelom ich lepšej vysledovateľnosti.
  • Lepšia výmena informácií – napríklad o rozhodnutiach, ktorými sa zamieta zbrojný preukaz, prepojenie národných databáz a registrov.
  • Spoločné kritériá pre signálne a poplašné pištole, tak aby sa zabránilo ich konverzii na plne funkčné zbrane.
  • Sprísnenie pravidiel pre cirkuláciu deaktivovaných zbraní.
  • Prísnejší dohľad nad zberateľmi zbraní, aby sa znížilo riziko následného predaja zločineckým skupinám.
Viac..  Pri verejných obstarávaniach by mali byť aj informácie o financovaní zo zdrojov EÚ a plánu obnovy

Posilnenie kontrol na vonkajšej hranici EÚ a lepšie využívanie Schengenského informačného systému

Žiaľ viaceré členské štáty nevykonávajú dôsledné kontroly na vonkajšej hranici EÚ. EK vyzvala členské štáty na rešpektovanie schengenských pravidiel a ich uplatňovanie v praxi. EK vyzýva členské krajiny, aby v maximálnej možnej miere využívali možnosti Schengenského informačného systému, ktorý umožňuje výmenu informácií, vyhodnocovanie rizík, presadzovanie zákazu vstupu a pobytu na území EÚ

Harmonizácia trestných kódexov – rozšírenie skutkových podstát aj na aktivity súvisiace s terorizmom

EK navrhne kriminalizáciu činností, ktoré súvisia s terorizmom, vrátane financovania terorizmu, prepravy, školení a výcviku teroristov.

Reforma uchovávania záznamov o preprave cestujúcich v leteckej doprave

V súčasnosti prebieha reforma pravidiel uchovávanie záznamov o cestujúcich v leteckej doprave. V rámci diskusie medzi Európskym parlamentom, členskými štátmi a Európskou komisiou zostáva otvorených niekoľko otázok. Patrí sem napríklad otázka, či by legislatíva mala zahŕňať aj lety v rámci územia EÚ, rozšírenie sprístupnenia dát o pasažieroch aj na ďalšie druhy trestnej činnosti (okrem terorizmu by sem patrili aj  závažné trestné činy a cezhraničná kriminalita)

 

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

jurzyca

Eugen Jurzyca o dotovaní výroby čipov: Komisia predpovedá ich nedostatok, pritom už dnes začína byť na trhu ich prebytok

Čipy sú strategickými aktívami kľúčových priemyselných hodnotových reťazcov. Digitálna transformácia podnecuje vznik nových trhov pre …