Zlepšenie prístupu detí v núdzových situáciách k vzdelaniu


Európsky parlament vo štvrtok prostredníctvom nelegislatívneho uznesenia vyzval členské štáty, aby podporili zámer Európskej komisie zvýšiť podiel humanitárnej pomoci EÚ vynakladanej na vzdelávanie detí v núdzových situáciách na 4%. Poslanci tiež požiadali hostiteľské krajiny, aby pomohli s integráciou detských utečencov do ich vzdelávacích systémov. Parlament pripomenul, že vzdelanie znižuje riziko radikalizácie mladých ľudí.

Parlament privítal zámer Komisie vyčleniť do roku 2019 z rozpočtu EÚ na humanitárnu pomoc 4 % na vzdelávanie detí v núdzových situáciách a vyzval členské štáty, aby túto iniciatívu exekutívy EÚ podporili.

Integrácia detských utečencov do vnútroštátnych systémov vzdelávania

Poslanci vyzvali hostiteľské krajiny, aby zabezpečili plný prístup detských utečencov k vzdelávaniu, a aby pokiaľ možno čo najviac podporovali ich integráciu a začlenenie do národných systémov vzdelávania. Parlament tiež požiadal medzinárodných darcov, aby v rámci reakcií na utečeneckú krízu urobili zo vzdelávania svoju prioritu, a to prostredníctvom programov zameraných na zapojenie a psychologickú podporu detí migrantov, ako aj podporou výučby jazyka hostiteľskej krajiny s cieľom zaistiť lepšiu integráciu detských utečencov.

Prelomenie bludného kruhu násilia a extrémizmu

Poslanci zdôraznili, že deti a mladí ľudia vo veku 12 – 20 rokov majú v rámci utečeneckých komunít veľmi obmedzené možnosti, zároveň sú však hlavnou cieľovou skupinou pre vojenskú službu alebo iné formy zapojenia sa do ozbrojených konfliktov.

Viac..  Premiér Eduard Heger prijal predsedu Euroskupiny Paschala Donohoea

Parlament preto vyzval EÚ, aby sa spolu s partnerskými krajinami a ďalšími darcami usilovala o zlepšenie vzdelávacích príležitostí pre mladých ľudí v konfliktoch a iných núdzových situáciách vzhľadom na kľúčovú úlohu, ktorú môžu títo mladí ľudia zohrávať pri stabilizácii krajín po skončení konfliktu. Táto snaha by tiež mala znížiť riziko, že mladí ľudia ostanú bez práce, čo by mohlo vyvolať sociálne nepokoje alebo opätovne voviesť ich krajiny do začarovaného kruhu násilia.

Súvislosti

Podľa odhadov OSN žije v oblastiach postihnutých konfliktami približne jedna miliarda detí, z ktorých 250 miliónov nemá ani 5 rokov a ktorým je odopierané základné právo na vzdelávanie. Približne 65 miliónov detí vo veku od 3 do 15 rokov je najviac ohrozených núdzovými situáciami a dlhotrvajúcimi krízami, pričom im hrozí prerušenie vzdelávania. Odhadom 37 miliónov žiakov základných škôl a prvých ročníkov druhého stupňa vzdelávania v krajinách zasiahnutých krízou nechodí do školy vôbec.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Únia poskytne podporu Úradu OSN pre palestínskych utečencov na Blízkom východe

Európska komisia schválila viacročnú podporu pre Úrad OSN pre palestínskych utečencov na Blízkom východe (UNRWA) …