Legislatíva EÚ pre ochranu prírody je pozitívne hodnotená, problémom sú financie


Hodnotiaca správa zameraná na európsku legislatívu pre ochranu prírody realizovaná tímom medzinárodných expertov preukázala, že existujúci právny rámec EÚ je vhodne nastavený ale nedostatky sú v jeho implementácií a financovaní.

V tomto duchu sa niesli aj závery konferencie, ktorá sa konala v Bruseli za účasti vysokých predstaviteľov Európskej Komisie, Rady EÚ a Parlamentu. Slovensko zastupovala delegácia vedená Štátnym tajomníkom Ministerstva životného prostredia SR Jánom Ilavským, ktorý zdôraznil, že v oblasti ochrany prírody je potrebné zamerať sa na posilnenie implementácie a riešenie financií.

Okrem iného, hodnotiaca správa dokumentuje, že chránené územia spravované podľa existujúcej legislatívy prinášajú zisky, ktoré značne prevyšujú náklady. Tento prínos sa netýka len priamych „služieb“ poskytovaných prírodou, ako je čistenie vody a vzduchu, ale aj socio-ekonomických ukazovateľov (napr. zamestanosť v oblasti turizmu).

Miroslava Plassmann, riaditeľka WWF Slovensko komentuje: „Potvrdenie vhodnosti právneho rámca je len jedným odkazom správy. Nedostatočná implementácia na národnej úrovni, či neadekvátne financovanie boli identifikované ako hlavné dôvody neefektívnej ochrany prírody v členských krajinách, čo vedie k úbytku biodiverzity“.

Tatiana Nemcová zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko dodáva „Táto štúdia a konferencia sú významným pozitívnym míľnikom v našich snahách o zachovanie dobrých zákonov pre prírodu, no konečný verdikt je v rukách Európskej Komisie, ktorý sa očakáva na budúci rok. Veríme, že Brusel nebude ignorovať váhu odborných faktov ani jasný signál prichádzajúci od Ministrov životného prostredia, členov Európskeho Parlamentu a predovšetkým od občanov Európy.“

Viac..  Ivan Štefanec: Podporujme inovatívne riešenia na zachovanie zdrojov planéty

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

J. Budaj na Rade ministrov enviro rezortov EÚ: ochrana biodiverzity je aj záujmom rozvojových krajín

Globálny rámec biodiverzity, environmentálne dopady vojny na Ukrajine a adaptácia na zmenu klímy sú hlavnými …