EUROPSKENOVINE.EUEUZEITUNG.DE ŠTATISTIKY EUROPOSLANCOV PONUKA PRÁCE A STÁŽI V EU NOVINY.SK KONTAKT
Domov / POLITIKA / Zmenu klímy nepodceňujú ani slovenské inštitúcie
požiar les KEX
PHOTO: Milan Kapusta, archív KMV MVSR.

Zmenu klímy nepodceňujú ani slovenské inštitúcie

V Paríži sa dnes začala 21. medzinárodná konferencia o klíme COP 21, ktorá bude trvať do 11. decembra. Zúčastní sa jej viac ako 40 000 ľudí z viac ako 190 krajín z celého sveta vrátane Slovenska. Jej cieľom je dosiahnutie všeobecnej a záväznej dohody za účelom obmedzenia zvýšenia priemernej teploty o viac ako 2 °C. Zmenou klímy a jej následkami v podobe prírodných katastrof sa zaoberá aj ministerstvo vnútra, ktoré pracuje na prevencii a budovaní odolnosti Slovenska voči živelným pohromám.

Globálne otepľovanie už nie je len téma pre vedcov, jeho dopady vnímame v každodennom živote všetci. Najnepriaznivejší predpoklad hovorí o zvýšení teploty planéty o 4°C do roku 2100, čo môže spôsobiť dramatické zvyšovanie hladín morí, presuny klimatických utečencov, zvýšenie frekvencie zrážok a následné záplavy a tiež obdobia dlhého a extrémneho sucha. „Katastrofy ničia nielen prírodu, ale často aj komunitnú a ekonomickú infraštruktúru a ohrozujú to čo má pre nás najväčšiu hodnotu. Systematickým manažmentom rizík a budovaním kapacít pre rýchlu a efektívnu pomoc podporíme zabezpečenie ochrany zdravia a života ľudí v čase ohrozenia“, povedal podpredseda vlády a minister vnútra Robert Kaliňák.

Zmenu klímy nepodceňujú ani slovenské inštitúcie. Riziká súvisiace s klimatickými zmenami neobchádzajú ani Slovensko, ktoré sa tiež musí zodpovedne pripraviť na častejšie výkyvy počasia spôsobujúce povodne alebo požiare a iné nežiadúce udalosti. „Ministerstvo vnútra prijalo svoj diel zodpovednosti a dnes aktívne mapuje riziká vo všetkých relevantných oblastiach, spravuje úspešne vyrokovanú alokáciu vo výške takmer 260 miliónov Eur z fondov EÚ na podporu budovania odolnosti krajiny voči katastrofám a pripravuje projekty posilňujúce našu schopnosť predchádzať nežiaducim udalostiam a odstraňovať ich následky“ vysvetlila Rut Erdélyiová, generálna riaditeľka sekcie európskych programov.

Viac..  Ako hlasovať v eurovoľbách? Európsky parlament predstavil novú internetovú stránku

V úlohe sprostredkovateľského orgánu pre operačný program Kvalita životného prostredia rezort vnútra podporuje prevenciu a pripravenosť krajiny na krízové situácie. Konkrétne ide napríklad o podporu projektov, ktoré dobudujú systémy pre manažment nežiadúcich udalostí, ale podporia aj rozvoj špecializovaných záchranných tímov vybavených technikou na tie najkomplikovanejšie záchranné operácie počas katastrof. Z iniciatívy rezortu tiež vzniknú vedecko-výskumné laboratóriá, vybavené na hľadanie nových riešení bezpečnostných a klimatických rizík a simulátormi, v ktorých záchranári budú môcť rozvíjať nové postupy a cvičiť zásahy v extrémnych podmienkach. Do aktivít v oblasti prevencie a pripravenosti na nežiadúce udalosti a odstraňovania ich následkov sa postupne zapájajú nielen vládne inštitúcie, podnikateľský sektor ale aj organizácie a jednotlivci zo všetkých sfér spoločenského života.

Efektívny boj s klimatickými zmenami možno viesť len spoločne. Vysporiadať sa s klimatickými zmenami a ich následkami je možné len za účasti všetkých – vlád nesúcich zodpovednosť za verejné politiky, služby a zdroje, korporácií realizujúcich zodpovedne svoje podnikateľské ciele s ohľadom na životné prostredie, akademických a mimovládnych inštitúcií formujúcich stratégie a programy zamerané na jednotlivé oblasti potrebných intervencií ale aj obyvateľov, ktorí každodennými rozhodnutiami prispievajú k spoločnému úsiliu chrániť prírodu, znižovať produkciu odpadov, efektívnejšie čerpať prírodné zdroje a chrániť tak náš svet pre ďalšie generácie.

O dac

Odporúčame pozrieť

klimaticke zmeny

Tisíce študentov opäť protestovali v Bruseli proti klimatickým zmenám

BRUSEL – Viac než 10-tisíc belgických študentov vynechalo vo štvrtok opäť školu, aby sa pripojilo …