Zmena klímy môže mať dosah na migráciu miliónov ľudí


V Paríži diskutujú svetoví lídri o tom, ako čo najúčinnejšie zamedziť následkom globálneho otepľovania.Európa je v oblasti zmierňovania dopadov zmeny klímy svetovým lídrom. Ako prvá na svete sa podujala prijať záväzné ciele a onedlho sa stane globálnym lídrom vo využívaní obnoviteľných zdrojov energie.

Cieľom EÚ na konferencii COP 21 je presadiť ambiciózne ciele na zníženie emisií:

– obmedziť globálne otepľovanie na celkové zvýšenie teploty o 2°C ,

– získať od účastníkov záväzok, že do roku 2050 znížia emisie skleníkových plynov o aspoň 60 % v porovnaní s rokom 2010,

– do konca storočia odstrániť zo svetového hospodárstva emisie uhlíka.

Aké môže mať zmena klímy následky?

Zmena klímy môže ľuďom zničiť živobytie, destabilizovať spoločnosť a zabrániť rozvoju. Zmena klímy môže mať dosah na migráciu miliónov ľudí, ktorých by z domovov vyhnali zosuvy brehov, pobrežné záplavy a rozvrat poľnohospodárstva. Preto je treba včas urobiť rázne celosvetové kroky, ešte kým priemerné globálne teploty nepresahujú zlomový bod, od ktorého niet návratu.

Čo si myslí verejnosť?

Aktuálny prieskum Eurobarometer jasne ukazuje, že aj bežní občania si nepriaznivé dopady zmeny klímy uvedomujú a podporujú aktivity, ktoré by ich zmiernili.

Tento Eurobarometer monitoroval postoje bežných občanov ku klimatickým zmenám. Výsledky sú priaznivé, Európania sa o túto oblasť zaujímajú a podporujú opatrenia v celej EÚ.

Významným zistením je, že 91 % respondentov považuje zmenu klímy za vážny problém, 69 % za veľmi vážny a 22 % za dosť vážny problém.

Na Slovensku pokladá klimatické zmeny za veľmi vážny problém 68% respondentov.

Väčšina ľudí súhlasí (93 %) s tým, že boj proti zmene klímy bude účinný iba vtedy, ak budú všetky krajiny postupovať spoločne. Na Slovensku má takýto názor viac ako deväť z desiatich respondentov (94%).

Viac..  Nedostatok vody: Komisia radí v súvislosti s opätovným využívaním vody v poľnohospodárstve

Prevažná väčšina Európanov podporuje národné opatrenia na zlepšenie energetickej účinnosti (92 %) a na zvýšenie využívania energie z obnoviteľných zdrojov (91 %) do roku 2030. Opýtaní na Slovensku majú do veľkej miery rovnaký názor ako priemer EÚ.

Ako sa činí verejnosť?

93 % vyspovedaných už prijalo nejaké opatrenia v boji proti zmene klímy. Napríklad menej vyhadzujú, recyklujú (74 %), či sa snažia obmedziť používanie výrobkov na jedno použitie, ako sú plastové tašky v supermarketoch alebo príliš veľa obalov.

Na Slovensku takto konali v posledných šiestich mesiacoch viac ako štyria z desiatich opýtaných, to je 43% (priemer EÚ 49%). Keď sme sa však už pýtali na konkrétne činnosti, aktivitu potvrdilo až 93% respondentov.

Najčastejšie sa občania pričinili nasledovne:

  • 70% – snaha o zníženie množstva odpadu a o jeho pravidelné triedenie na recykláciu
  • 51% – snaha o zníženie spotreby jednorazových predmetov vždy, keď je to možné
  • nakupovanie  miestnych potravín vždy, keď je to možné. Toto opatrenie zaznamenalo od roku 2013 výrazný vzostup (49%, čo je +16 percentuálnych bodov od roku 2013)

Veríme, že to pomôže rastu a zamestnanosti

81 % občanov EÚ a výrazná väčšina respondentov v každej krajine vrátane Slovenska uznáva, že boj proti zmenám klímy a účinnejšie využívanie energie môžu posilniť hospodárstvo a vytvoriť pracovné miesta.

 

 

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

V. Remišová: Národné záujmy Slovenska a Česka bude v EÚ počuť silnejšie, dohodli sme spoločný postup

Spoločne dokážeme viac – na rokovaní v Brne to vo štvrtok zdôraznili vicepremiérka Veronika Remišová …