Interpol hľadá mladé talenty a ponúka stáž


Stáž v programe Interpolu je zameraná na lepšie pochopenie medzinárodnej policajnej spolupráce, ciele a zámery organizácie. Kandidátom môže byť občan z hociktorej zo 190 členských krajín, ktoré sa zapojili do Interpolu.
Program Interpolu sa zameriava na mladé talenty, ktorým poskytne:

 • pohľad na pôsobenie medzinárodnej organizácie zvnútra,
 • možnosť rozšíriť si svoje vedomosti a skúsenosti prostredníctvom praktických úloh, ktoré sú užitočné pre ďalšiu kariéru a budúce zamestnanie,
 • skúsenosti s prácou v multikultúrnom, multidisciplinárnom a multietnickom prostredí, čo prispieva k rozvoju vzájomného porozumenia, dôvery a tolerancie.

Pre Interpol to znamená, že stážou, ktorú poskytnú, získajú nový pohľad na svoju prácu a podporu na dokončenie konkrétnych projektov.

Uchádzač musí splniť tieto podmienky:

 • Byť štátnym príslušníkom členského štátu;
 • Dosiahnuť plnoletosť v krajine štátnej príslušnosti;
 • Plynulo ovládať anglický jazyk;
 • Musí byť buď zapísaný alebo musí mať vyštudovaný akreditovaný študijný odbor počas posledných šiestich mesiacov ku dňu podania žiadosti;
 • Mať dobrú znalosť niektorého z ostatných úradných pracovných jazykov pravidelne používaných na pracovisku, kde bude vykonávať stáž (francúzsky, španielsky alebo arabský jazyk), čo sa považuje za výhodu.

Najčastejšie kladené otázky:

Kde bude stáž prebiehať?

Väčšina stáží Interpolu sa vykonáva v generálnom sekretariáte v Lyone, vo Francúzsku. Možnosťou je však aj pôsobiť na niektorom z ďalších miest, kde má organizácia pobočky, napríklad v Interpol Global komplex pre inovácie v Singapure, ako aj na krajských úradoch a styčných úradoch.

Samozrejme, ak žiadateľ preferuje určitú oblasť svojej činnosti,v  ktorej má skúsenosti, je to vítané. Zároveň je však nutné, aby to vo svojej žiadosti uviedol.

Podľa čoho sú stážisti priradení na jednotlivé pozície?

Na uľahčenie rozhodovania pri prerozdeľovaní pozícií, je potrebné, aby uchádzači označili tri oblasti činnosti v rámci organizácie, ktoré preferujú.

Oblasti činnosti

Komunikácia – Lyon
Konferencie – Lyon / Singapur
Financie – Lyon / Singapore
Všeobecné služby – Lyon / Singapore
Ľudské zdroje – Lyon / Singapore
Informačné technológie – Lyon / Singapore / krajských úradov
Medzinárodné partnerstvá a rozvoj – Lyon / Singapore
Právne záležitosti – Lyon
Výskum a inovácie – Singapur
Špecializované zločiny – Lyon / Singapore / krajské úrady
Sekretariát – Lyon / Singapore / krajských úradov
Strategické plánovanie a politika – Lyon / Singapore
Školenia – Lyon / Singapore
Prekladateľstvo – Lyon
Globálny komplex pre inovácie / Počítačová kriminalita – Lyon / Singapur

Zároveň je potrebné prečítať si viac o špecializovaných oblastiach zločinu, na ktorých chcete pracovať. Upozorňujeme, že stážisti nebudú priradení na prevádzkové jednotky v rámci organizácie, najmä do Riadiaceho a Koordinačného centra.
Záujemcovia môžu byť priradení aj na iné oblasti, ktoré zodpovedajú ich vzdelaniu a záujmom, aj keď ich nemali vyznačené v žiadosti.

Viac..  Europoslanec Bilčík ponúka dlhodobú platenú stáž v bratislavskej kancelárii

Ako dlho stáže trvajú?

Dĺžka stáže sa pohybuje od minimálne šiestich na maximálne 11 mesiacov. Upozorňujeme, že trvanie stáže priamo súvisí s potrebami organizácie.

Sú stáže v Interpole platené?

Stážisti majú nárok na mesačný príspevok 550 eur (čo predstavuje plat stanovený pre stáže v Lyone). Príspevok môže byť upravený na základe životného indexu. Taktiež závisí od počtu odpracovaných dní, a to v prípade, že stáž nezačína na začiatku daného mesiaca.

Musia stážisti prejsť bezpečnostnou kontrolou skôr, než budú prijatí?

Je potrebné predložiť výpis z registra trestov o bezúhonnosti z krajiny, v ktorej máte štátnu príslušnosť a tiež z ktorejkoľvek inej krajiny, v ktorej ste bývali po dobu dlhšiu ako 12 mesiacov v posledných piatich rokoch. Ak to budú vyžadovať pri prijímacom konaní na danú pozíciu, odporúčame vám, aby ste sa oboznámili s postupom pri vybavovaní žiadosti v príslušných krajinách, kde je táto dokumentácia potrebná. Budete tak prijatí včas, bez zbytočného zdržiavania.

Praktické informácie:

 • Stážista je povinný nájsť si vlastné ubytovanie;
 • Stážista má povinnosť znášať všetky cestovné náklady a náklady na poistenie;
 • INTERPOL nehradí žiadne náklady spojené s náborom a výberovými konaniami;
 • Certifikáty o stáži / podporné dokumenty budú poskytované na konci stáže.
 • INTERPOL nepodpíše žiadnu zmluvu o stáži (Convention de stage), iné ako svoje vlastné.
 • Ak vaša univerzita žiada konkrétnu podobu osvedčenia, mali by ste dosiahnuť dohodu s vašou akademickou inštitúciou ešte pred začiatkom stáže.

V prípade záujmu je potrebné vyplniť on-line prihlášku.
Pochopte prosím, že vzhľadom k veľkému počtu prijatých žiadostí, nie sme schopní odpovedať na všetky dotazy. Kontaktovaní budú len úspešní kandidáti.

 

Viac sa o tejto ponuke môžete dočítať TU.

Pre spravodajský portál EuropskeNoviny.sk spracovali Miroslav Hajnoš a Michaela Barnová.

 

 

O mib

Avatar

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Kardinál Tomko zanechal stopu v histórii mladého štátu

V Košiciach sa uskutočnil pohreb kardinála Tomka. Jeho ostatky budú uložené v krypte Dómu sv. …