Osobitný výbor EP pre daňové rozhodnutia: Nový mandát na ďalších šesť mesiacov


Práca osobitného výboru Európskeho parlamentu pre daňové rozhodnutia bude na základe nového mandátu pokračovať ďalších šesť mesiacov – počínajúc 2. decembrom. V stredu o tom jednohlasne rozhodla Konferencia predsedov (predseda Parlamentu a lídri politických skupín) a následne plénum EP pomerom hlasov 561 (za): 69 (proti): 5 (zdržalo sa hlasovania). Výbor sa zameria na škodlivé režimy a praktiky členských štátov v oblasti daní z príjmov právnických osôb, a to na európskej aj medzinárodnej úrovni.

Nový výbor nadviaže na prácu svojho predchodcu, pričom sa zameria na nevyriešené otázky, ktoré Parlament zhrnul vo svojom uznesení z 25. novembra tohto roku. Jeho štruktúra bude zodpovedať štruktúre pôvodného výboru.

Osobitný výbor sa okrem iného zameria na činnosť Európskej komisie v oblasti štátnej pomoci a daní. Zaoberať sa bude aj dodržiavaním daňovej legislatívy členskými štátmi a agresívnym daňovým plánovaním podnikov.

Viac..  Čerpanie nových eurozdrojov začne až potom, ako Európska komisia schváli Program Slovensko

Členovia osobitného výboru budú tiež sledovať, ako členské štáty EÚ a jej inštitúcie pretavia odporúčania pôvodného výboru pre daňové rozhodnutia do praxe. Zaoberať sa budú aj pokračujúcimi aktivitami medzinárodných organizácii a zoskupení, vrátane OECD a G20, v oblasti spravodlivého zdaňovania právnických osôb.

 

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Rast veľkých ekonomík sa podľa OECD v najbližšom období pravdepodobne spomalí

Hospodársky rast väčšiny hlavných ekonomík sa v najbližších šiestich až deviatich mesiacoch pravdepodobne spomalí. Naďalej …