Parlament zavádza opatrenia na ceste k 100 % uhlíkovej neutralite

Od roku 2016 môžu byť uhlíkové emisie finančne plne nahradené. Zhodli sa na tom parlamentné úrady ešte pár týždňov pred aktuálne prebiehajúcim klimatický kongresom v Paríži. Prvotným cieľom je znížiť emisie uhlíka o 30 % do roku 2020.

V rovnakom čase Parlament odsúhlasil znižovanie emisií oxidu uhličitého a lepšie využívanie vody  a papiera. Tieto postupy sú v súlade s rámcom o politike životného prostredia, ktorého prvou úlohou je znížiť, prípadne úplne odstrániť nežiaduce látky. V súčasnosti sa Únii podarilo znížiť emisie uhlíka o 27,2 %.

“Týmto krokom smerujeme k 100 % uhlíkovej neutralite a Európsky parlament zohral dôležitú úlohu pri obmedzovaní dôsledkov klimatických zmien. Je to skvelý signál, ktorý prišiel niekoľko týždňov pred konferenciou COP 21 a ukázal, že sme ochotní žiť pre naše ciele,”  povedala Ulrike Lunacek zo Strany zelených.

Prvý program v súvislosti s kompenzáciou uhlíka vstúpil do platnosti v septembri 2011. Zahŕňal nielen emisie zo služobných vozidiel, ale aj využitie energie a technických zariadení v budove Parlamentu.  Nový systém bude aplikovaný na lety poslancov Európskeho parlamentu, ktorý lietajú medzi Bruselom a Štrasburgom, a ich domovskými krajinami.

Viac..  M. Wiezik: Stanovisko k vodíkovej stratégii ako súčasti Európskeho ekologického dohovoru

Ulrike Lunacek si však myslí: EÚ bude musieť zvýšiť svoje ambície, ak má zohrávať pozitívnu úlohu pri vytváraní COP21.  Európsky parlament je dobrým príkladom, zavádza najlepšie postupy, ale budeme robiť viac aby sme pokročili k splneniu našich cieľov. Budeme ďalej zlepšovať vykonávanie enviromentálnych postupov v oblastiach ako voda, papier, spotreba elektrickej energie či recyklácia odpadov.”

Spomínané kompenzácie sa dosahujú prostredníctvom finančnej podpory projektov. Podporujú sa projekty obnoviteľných zdrojov energie alebo takých, ktorých cieľom je znížiť emisie skleníkových plynov v globálnom kontexte.  Uprednostnené by mali byť projekty afrických, karibských a tichomorských štátov. Všetky ale musia byť registrované v Rámcovom dohovore OSN o zmene klímy.

O vik

Avatar

Odporúčame pozrieť

Timmermans, Simson

Európska komisia predstavila stratégiu využívania vodíka v prospech klimaticky neutrálnej Európy

Ak sa má stať Európa do roku 2050 klimaticky neutrálnou, potrebuje transformovať svoj energetický systém, …