Nové perspektívne materiály s výnimočnými vlastnosťami budú skúmať vedci v Trnave

Dňa 4. decembra otvoril vedúci Zastúpenia Európskej komisie, Dušan Chrenek, spolu s rektorom STU Robertom Redhammerom a dekanom Materiálno technologickej fakulty STU Jozefom Peterkom Univerzitný vedecký park v Trnave podporený z európskych prostriedkov.

Materiálno technologická fakulta STU s podporou EÚ realizovala projekty vo výške viac ako 70 miliónov eur a vytvorila špičkové vedecké pracoviská, ktoré budú skúmať zmeny materiálov pôsobením iónového žiarenia či plazmy. Pracoviská budú slúžiť na aplikovaný výskum a prípravu študentov na prax.

Pri príležitosti otvorenia Univerzitného vedeckého parku Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku uviedol:

Projekt pomáha napĺňať cieľ Európskej únie zvyšovať investície do vedy, výskumu a inovácií. Slovensko dostáva z EÚ na túto oblasť značné finančné prostriedky. Na výstavbu 7 univerzitných vedeckých parkov a 7 vedeckých centier dostalo Slovensko spolu 380 mil. eur.

Univerzitný vedecký park dobre zapadá do pestrej mozaiky projektov podporených z EÚ, ktorá sa rozprestiera po celom Slovensku – či už sú to nové cesty, vlakové súpravy, zmodernizované školy a investície do podnikov a zamestnanosti mladých. Európske prostriedky mnohokrát pomáhajú ochraňovať životy ľudí pomocou zakúpenia špičkových lekárskych prístrojov alebo vybudovaním protipovodňového systému.

Vedecký park podporí vedeckú kapacitu STU a pomôže jej aktívnejšiemu sa zapojeniu do medzinárodných projektov v rámci európskeho programu Horizont 2020, ktorý má na podporu európskej vedy vyčlenených 77 mld. eur.

Viac..  Únia hľadá pravidlá pre umelú inteligenciu. Musí slúžiť pre dobro človeka, zdôrazňuje Lexmann 

Za posledných desať rokov sa aj pomocou európskych prostriedkov vedecká infraštruktúra na Slovensku radikálne zlepšila.  Teraz je potrebné ju oživiť. Mobilizovať ľudské zdroje, pritiahnuť vedecké kapacity a zintenzívniť práce na výskumných projektoch. Dôležitá bude prepojenosť s praxou a úzka spolupráca aj s podnikateľským sektorom.

Na obdobie 2014-2020 je pre slovenskú vedu, výskum a inovácie vyčlenených viac ako 2,26 miliárd eur v Operačnom programe Výskum a inovácie. Program  sa bude zameriavať na podporu výskumu, technologického vývoja a inovácií ako aj na  zvýšenie konkurencieschopnosti a podporu rastu malých a stredných podnikov na Slovensku. Očakáva sa, že vďaka programu narastie podiel podnikov využívajúcich výskum, vývoj a inovácie o 10%, bude podporených takmer 13 000 podnikov, vrátane 1 400 start-upov a vytvorí sa 4 000 nových pracovných miest. Očakáva sa aj zvýšenie počtu výskumníkov na Slovensku o vyše 1 000.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Cyprus zaradil Slovensko do oranžovej kategórie štátov

Cyprus zaradí Slovensko s platnosťou od štvrtka 13. mája medzi krajiny oranžovej kategórie. Patrí sem …