Na zvýšenie bezpečnosti Slovenska použijeme ďalších 24 miliónov eur z eurofondov


Európa v týchto týždňoch nedobrovoľne podstupuje skúšku svojej bezpečnosti. V reakcii na nedávne útoky v Paríži, ktoré sú dôkazom jej zraniteľnosti, vlády krajín naprieč celým európskym priestorom posilňujú bezpečnostné opatrenia, nevynímajúc Slovensko. Európska komisia schválila ministerstvu vnútra národný program Fondu pre vnútornú bezpečnosť, ktorý rezortu umožní výrazne zvýšiť ochranu vonkajšej hranice a posilniť boj proti trestnej činnosti.

Únia aj jednotlivé štáty reagujú na dianie vo svete

Európska komisia rozhodla o schválení národného programu pre Slovensko dňa 30. novembra 2015 a z eurofondov ho podporí sumou vo výške takmer 24 000 000 eur. Prioritou investícií smerujúcich do zvyšovania bezpečnosti krajiny bude podpora zabezpečenia vonkajších hraníc, vízovej politiky, cezhraničnej policajnej spolupráce a tiež  posilnenie krízového riadenia a boja proti trestnej činnosti. „Nemôžeme podceniť udalosti, ktoré sa odohrávajú iba stovky kilometrov od nášho územia. Prevencia a dôkladná príprava sú v dnešnej situácii absolútnou prioritou, ktorú chápe a podporuje aj Brusel. Tento program je dobrým nástrojom na posilňovanie našich bezpečnostných možností, a to nielen prostredníctvom nových technológií a systémov, ale aj neustálym rozvojom bezpečnostných zložiek,“ povedal podpredseda vlády a minister vnútra Robert Kaliňák.

Prioritami sú ochrana hraníc a boj proti trestnej činnosti

Národný program Fondu pre vnútornú bezpečnosť nadväzuje na programy realizované v období 2007-2013. Dnešná bezpečnostná situácia je poznačená uľahčením legitímneho cezhraničného pohybu osôb do schengenského priestoru. Preto sa program zameriava na zabezpečenie vysokej úrovne jednotnej kontroly na vonkajších hraniciach, zavedenie moderných technológií na hraniciach, posilnenie príslušných kapacít a ich technického vybavenia a v neposlednom rade aj na podporu výmeny informácií s inými členskými štátmi únie. „Tiež sa sústredíme na zvyšovanie bezpečnosti prostredníctvom zefektívňovania boja proti trestnej činnosti. Konkrétne pôjde o zavádzanie nových nástrojov a metód pre odhaľovanie závažnej a organizovanej trestnej činnosti s dôrazom na problematiku obchodovania s ľuďmi,“ vysvetlila Rut Erdélyiová, šéfka sekcie európskych programov ministerstva vnútra. Program má pomôcť znížiť mieru rôznych druhov kriminality na národnej a nadnárodnej úrovni vrátane kyberkriminiality, extrémizmu a radikalizmu.

Viac..  TikTok sa zaväzuje, že sa prispôsobí pravidlám EÚ, aby lepšie chránil užívateľov

 

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

EÚ prostredníctvom Európskej rady pre inovácie podporí ukrajinské startupy 20 miliónmi EUR

Európska komisia odštartovala ambicióznu akciu v hodnote 20 miliónov EUR na podporu ukrajinského inovačného spoločenstva. …