Julie Ward o kultúrnej rozmanitosti: Všetci sme ľudské bytosti a máme rovnaké ašpirácie a obavy


Nedávne udalosti znovu vyniesli do centra pozornosti otázky marginalizácie a extrémizmu. Kultúrny výbor 7. decembra prijal správu o úlohe medzikultúrneho dialógu, kultúrnej diverzity a výchovy pri podporovaní základných hodnôt EÚ. Spravodajkyňu Julie Ward (S&D, Spojené kráľovstvo) hovorí o tom, ako riešiť netoleranciu a rasizmus. “Máme jeden svet a musíme nájsť spôsob ako jeden druhého vzájomne rešpektovať a tolerovať,” tvrdí.

Mnoho ľudí si myslí, že za teroristické útoky, ktoré v poslednej dobe otriasli Európou, môže multikulturalizmus. Ako na tieto tvrdenia reaguje vy?

Tieto činy má na svedomí malá menšina ľudí, ktorí sú skazení v mnohých ohľadoch. Teroristické útoky vôbec nie sú výsledkom multikulturalizmu ale vylúčenia zo spoločnosti. Reprezentujem severozápad Anglicka vrátane Manchestru, kde je spoločnosť nesmierne súdržná a otvorená. Ľudia pochádzajúci z rozličných etník tu spoločne pracujú na projektoch s rôznorodou tematikou. Vidím, ako sa tu ľudia rôzneho pôvodu spájajú dokopy a budujú tak jedno z najúspešnejších a najdynamickejších miest na svete.

Akými opatreniami možno podporovať integráciu a sociálnu súdržnosť?

Rozhodujúca je tu výchova. Deti sa nenarodili s nenávisťou v srdci, a preto je veľmi dôležité riešiť tieto veci od útleho veku. Stáva sa, že máme strach z odlišnosti. Najlepším spôsobom, ako tento problém odstrániť, je dialóg a výmena osvedčených postupov. Deti v manchesterských školách napríklad slávia nielen moslimské, ale i židovské, kresťanské a hinduistické sviatky. A práve výmena týchto kultúrnych zvykov je to, čo obohacuje našu spoločnosť.

Médiá svojím spôsobom legitimizovali rasizmus. Za všetko – krízu, nezamestnanosť a podobné veci – sa tu obviňujú tí iní. Správy o utečencoch a migrantoch len vyústili do kultúry strachu. No keď sa ľudia zídu dokopy, keď sú k sebe úprimní a vysvetlia si navzájom svoju kultúru, uvedomia si, že všetci sme ľudské bytosti a máme rovnaké ašpirácie a obavy. To je hlavná podstata.

Viac..  Komisia predložila usmernenia na pomoc ukrajinským utečencom s prístupom k pracovným miestam, odbornej príprave a vzdelávaniu dospelých

Myslíte si, že migranti a utečenci obohacujú sociálnu štruktúru komunít, do ktorých sa dostanú?

Aj keď sa pozrieme sami na seba, môžete nájsť veľmi pozitívne príklady migrácie. Ja osobne mám predkov, ktorých z Francúzska vyhnalo prenasledovanie hugenotov. Do Nottinghamu tak priniesli bohatstvo a svoje zručnosti a pomohli tu vybudovať obchod s čipkou. Alebo sa pozrite na Národný zdravotný systém Spojeného kráľovstva. Ten dnes stojí na práci migrantov. Za zmienku stojí i to, že ľudia z rozvojových krajín alebo tí, ktorí utiekli z hrozných podmienok, zvyknú byť veľmi podnikaví.

Čo sa týka marginalizácie a netolerantnosti, ak chceme žiť lepšie v budúcnosti, mali by sme sa poučiť z histórie. Znamená to, že sa musíme pozrieť tvárou v tvár krvavej minulosti Európy. Nechceme tu predsa nový vzostup fašizmu. Povedala by som teda len toľko: Pozrite sa do minulosti a nedovoľte, aby sa to udialo znovu.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Komisia predložila usmernenia na pomoc ukrajinským utečencom s prístupom k pracovným miestam, odbornej príprave a vzdelávaniu dospelých

Európska komisia (EK) predložila usmernenia, ktorých cieľom je pomôcť ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou, získať …