EUROPSKENOVINE.EUEUZEITUNG.DE ŠTATISTIKY EUROPOSLANCOV PONUKA PRÁCE A STÁŽI V EU NOVINY.SK KONTAKT
Domov / POLITIKA / EK navrhuje, aby ochrana vonkajších schengenských hraníc bola zodpovednosťou celej EÚ

EK navrhuje, aby ochrana vonkajších schengenských hraníc bola zodpovednosťou celej EÚ

Európska pohraničná a pobrežná stráž na ochranu vonkajších hraníc Európy

Európska komisia prijíma dôležitý súbor opatrení na riadenie vonkajších hraníc EÚ a ochranu nášho schengenského priestoru bez vnútorných hraníc. Návrhy pomôžu účinnejšie riadiť migráciu, zlepšiť vnútornú bezpečnosť Európskej únie a zabezpečiť zásadu voľného pohybu osôb. Komisia navrhuje zriadiť Európsku pohraničnú a pobrežnú stráž na zabezpečenie účinného a spoločného riadenia vonkajších hraníc. Na ďalšie zvýšenie bezpečnosti európskych občanov Komisia takisto navrhuje zavedenie systematických kontrol všetkých osôb vstupujúcich do schengenského priestoru a opúšťajúcich schengenský priestor, s využitím príslušných databáz.

Prvý podpredseda Európskej komisie Frans Timmermans uviedol: „V oblasti so slobodným pohybom a bez vnútorných hraníc musí byť riadenie vonkajších hraníc Európy úlohou, na ktorej sa budú podieľať všetci. Kríza odhalila zreteľné slabiny a nedostatky súčasných mechanizmov zameraných na zabezpečenie dodržiavania noriem EÚ. Preto nastal čas prejsť na skutočne integrovaný systém riadenia hraníc. Európska pohraničná a pobrežná stráž bude fungovať na princípe spolupráce agentúry s posilnenými právomocami, ktorá bude môcť využívať personál a vybavenie v zálohe, a orgánov členských štátov, ktoré budú aj naďalej vykonávať každodenné riadenie vonkajších hraníc. Prostredníctvom systému, ktorý navrhujeme, bude možné identifikovať všetky nedostatky v reálnom čase, ktoré tak budú môcť byť urýchlene odstránené, pričom sa tiež zlepší naša kolektívna kapacita účinne zvládať krízové situácie v prípadoch, keď je niektorý úsek vonkajších hraníc pod silným tlakom.“

Európsky komisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopoulos uviedol: „Súčasné výzvy v súvislosti s migráciou a bezpečnosťou sú také veľké, že si vyžadujú prístup na úrovni EÚ. Zatiaľ čo pôsobnosť agentúry Frontex bola doposiaľ obmedzená na pomoc členským štátom pri riadení ich vonkajších hraníc, pôsobnosť novej agentúry pre riadenie hraníc bude väčšia. Táto nová agentúra bude znamenať posilnenie úlohy EÚ, pretože do rozsahu jej pôsobnosti budú patriť: riadenie našich vonkajších hraníc, zintenzívnenie návratu neregulárnych migrantov, aby sa umožnilo riadne fungovanie nášho azylového systému pre osoby v núdzi, a posilnenie kontrol na vonkajších hraniciach Európskej únie. Balík opatrení na riadenie hraníc, ktorý predkladá Komisia, zvýši bezpečnosť našich občanov a zabezpečí vysokú úroveň riadenia hraníc.“

Európska pohraničná a pobrežná stráž

Európska pohraničná a pobrežná stráž bude fungovať na princípe spolupráce Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž, ktorá sa vyprofiluje z agentúry Frontex, a vnútroštátnych orgánov zodpovedných za riadenie hraníc, ktoré budú aj naďalej vykonávať každodenné riadenie vonkajších hraníc.

Charakteristiky novej Európskej pohraničnej a pobrežnej stráže:

O dac

Odporúčame pozrieť

brexit

Brexit: Najťažšia časť rokovaní ešte len príde

Poslanci Európskeho parlamentu ocenili dosiahnutý pokrok v rokovaniach o brexite, zdôraznili však, že vyjednávačov najťažšia …

  • Vlado Mlynár

    A to na to prišla EK sama, alebo si nechala spracovať anallízu za niekoľko 100-tisíc €?
    Uvedomte si, že bolo najvyššími predstaviteľmi EÚ flagrantne porušených množstvo zákonov o ochrane hraníc, spoločného priestoru, vízovej povinnosti…. Kto pôjde sedieť do basy?