Ministri pre životné prostredie sa postavili za lepšiu ochranu prírody


Na zasadnutí Rady EÚ pre životné prostredie  sa ministri zasadili za lepšiu ochranu prírody, požadujúc viac finančných zdrojov pre chránené územia. Zároveň odmietli otváranie existujúcich smerníc pre ochranu prírody.

Zo záverov Rady EÚ pre životné prostredie o strednodobom hodnotení Stratégie EÚ pre ochranu biodiverzity do roku 2020 vyplýva, že ministri si neželajú, aby  Európska komisia navrhovala novú legislatívu pre ochranu prírody v EÚ, ale zlepšila implementáciu súčasných pravidiel – to je podľa ministrov najlepší spôsob ako dosiahnuť ciele EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2020. Komisia v súčasnosti realizuje hodnotenie vhodnosti existujúcej legislatívy – Smernice o vtákoch a Smernice o biotopoch, tzv. Fitness check.

Strednodobé hodnotenie Stratégie pre ochranu biodiverzity v EÚ zverejnené v októbri tohto roku poukázalo na fakt, že ak zásadne neposilníme snahy v ochrane prírody, ciele nebudú splnené. Jedným zo zásadných problémov je financovanie. Sústava Natura 2000, ktorá vychádza zo Smernice o vtákoch a Smernice o biotopoch je považovaná za kľúčovú pre ochranu a obnovu ekosystémov, no v súčasnosti je k dispozícií iba 10-20% zdrojov potrebných na jej správne fungovanie.

Ministri zdôraznili, že dôsledná implementácia a integrovanie smerníc o vtákoch a biotopoch  do sektorových politík je kľúčové pre dosahovanie cieľov Stratégie. Aj keď Ministri výslovne nepožadovali reformu súčasnej nefunkčnej Spoločnej poľnohospodárskej politiky, no uznali, že poľnohospodárstvo je hlavným faktorom spôsobujúci úbytok biodiverzity.

Viac..  Výskyt lesných požiarov je v porovnaní s 15-ročným priemerom takmer štvornásobný

Tatiana Nemcova zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko povedala: “Dnes dali ministri Európskej komisii jasný mandát – nestrácať čas a energiu riskantným otváraním Smerníc, ale zamerať sa na to, čo prinesie skutočné výsledky pre ochranu prírody: pomôcť členským štátom existujúcu legislatívu lepšie vykonávať v  praxi, nájsť riešenie akútneho nedostatku financií pre ochranu prírody a v neposlednom rade, riešiť problematiku poľnohospodárskej politiky a jej vplyv na biodiverzitu.”

Ukončenie procesu hodnotenia vhodnosti smerníc o vtákoch a biotopoch sa očakáva na jar 2016.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

jurzyca

Eugen Jurzyca o dotovaní výroby čipov: Komisia predpovedá ich nedostatok, pritom už dnes začína byť na trhu ich prebytok

Čipy sú strategickými aktívami kľúčových priemyselných hodnotových reťazcov. Digitálna transformácia podnecuje vznik nových trhov pre …