Ministri pre životné prostredie sa postavili za lepšiu ochranu prírody

Na zasadnutí Rady EÚ pre životné prostredie  sa ministri zasadili za lepšiu ochranu prírody, požadujúc viac finančných zdrojov pre chránené územia. Zároveň odmietli otváranie existujúcich smerníc pre ochranu prírody.

Zo záverov Rady EÚ pre životné prostredie o strednodobom hodnotení Stratégie EÚ pre ochranu biodiverzity do roku 2020 vyplýva, že ministri si neželajú, aby  Európska komisia navrhovala novú legislatívu pre ochranu prírody v EÚ, ale zlepšila implementáciu súčasných pravidiel – to je podľa ministrov najlepší spôsob ako dosiahnuť ciele EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2020. Komisia v súčasnosti realizuje hodnotenie vhodnosti existujúcej legislatívy – Smernice o vtákoch a Smernice o biotopoch, tzv. Fitness check.

Strednodobé hodnotenie Stratégie pre ochranu biodiverzity v EÚ zverejnené v októbri tohto roku poukázalo na fakt, že ak zásadne neposilníme snahy v ochrane prírody, ciele nebudú splnené. Jedným zo zásadných problémov je financovanie. Sústava Natura 2000, ktorá vychádza zo Smernice o vtákoch a Smernice o biotopoch je považovaná za kľúčovú pre ochranu a obnovu ekosystémov, no v súčasnosti je k dispozícií iba 10-20% zdrojov potrebných na jej správne fungovanie.

Viac..  Na morskom dne je vysoká koncentrácia mikroplastov

Ministri zdôraznili, že dôsledná implementácia a integrovanie smerníc o vtákoch a biotopoch  do sektorových politík je kľúčové pre dosahovanie cieľov Stratégie. Aj keď Ministri výslovne nepožadovali reformu súčasnej nefunkčnej Spoločnej poľnohospodárskej politiky, no uznali, že poľnohospodárstvo je hlavným faktorom spôsobujúci úbytok biodiverzity.

Tatiana Nemcova zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko povedala: “Dnes dali ministri Európskej komisii jasný mandát – nestrácať čas a energiu riskantným otváraním Smerníc, ale zamerať sa na to, čo prinesie skutočné výsledky pre ochranu prírody: pomôcť členským štátom existujúcu legislatívu lepšie vykonávať v  praxi, nájsť riešenie akútneho nedostatku financií pre ochranu prírody a v neposlednom rade, riešiť problematiku poľnohospodárskej politiky a jej vplyv na biodiverzitu.”

Ukončenie procesu hodnotenia vhodnosti smerníc o vtákoch a biotopoch sa očakáva na jar 2016.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Ferreira

Brusel predložil návrh na úverový nástroj pre verejný sektor. Využiť ho budú môcť všetky členské štáty

Európska komisia v rámci Mechanizmu spravodlivej transformácie predkladá návrh na úverový nástroj pre verejný sektor. …