Nekontrolované šírenie zbraní predstavuje vážne riziko pre mier a bezpečnosť


Členské štáty by mali v súvislosti s novou bezpečnostnou situáciou v okolí EÚ dôsledne uplatňovať osembodový kódex Únie pre vývoz zbraní, uvádza sa v uznesení, ktoré vo štvrtok schválil Európsky parlament. Poslanci zdôraznili, že tieto obchodné toky nie sú v súlade s priamym bezpečnostným záujmom EÚ a že politické a hospodárske úvahy nesmú prevážiť v procese rozhodovania o exportných licenciách.

“Bezpečnosť občanov EÚ je dnes ohrozená viac, ako v uplynulých rokoch, a to v dôsledku konfliktov v našom susedstve a zvýšenej miery pašovania a obchodovania so zbraňami v EÚ,” uviedla spravodajkyňa uznesenia Bodil Valero (Zelení/EFA, SE). “Členské štáty EÚ, ktoré vyvážajú zbrane, musia brať do úvahy, že krajiny, do ktorých ich v minulosti predávali, už nie sú stabilné. Preto musia sprísniť súčasný režim vývozu zbraní v EÚ,” vyhlásila zdôrazňujúc, že “ako významní exportéri zbraní majú [členské štáty] tiež osobitnú zodpovednosť za to, aby EÚ ostala dôveryhodným obhajcom ľudských práv.”

Nekontrolované šírenie zbraní predstavuje vážne riziko pre mier a bezpečnosť, ľudské práva a trvalo udržateľný rozvoj, uvádza sa v nelegislatívnom uznesení, ktoré poslanci schválil pomerom hlasov 249 (za): 164 (proti): 128 (zdržalo sa hlasovania). Text uznesenia konštatuje, že napriek vážnej situácii v Sýrii a Iraku, zintenzívnenej teroristickej činnosti a konfliktom a nestabilite, ktoré sú rozšírené na Blízkom východe a severe Afriky, pravidlá EÚ v oblasti vývozu zbraní neboli nijakým spôsobom upravené.

Viac..  Európska komisia ukončí zvýšený dohľad nad vládnymi výdavkami Grécka

Členské štáty EÚ vyviezli roku 2013 zbrane v celkovej hodnote 26 miliárd eur do tretích krajín.

Konzistentné uplatňovanie exportných pravidiel a zavedenie kontrol a postihov

Skutočným problémom je podľa poslancov to, že režim vývozu zbraní je uplatňovaný voľne a vykladaný nejednotne. Parlament preto navrhuje zavedenie nezávislých kontrol a sankcií za porušovanie pravidiel a nabáda členské štáty, aby uplatňovali prísnejšie vnútroštátne kritériá

Zvýšenie transparentnosti a verejnej kontroly

Transparentnosť a verejná kontrolu vývozu zbraní musí byť posilnená, uvádza sa v uznesení. Parlament v tejto súvislosti vyzval členské štáty, aby poskytovali podrobné informácie, prostredníctvom štandardizovaného postupu podávania správ, o každej vydanej licencii. Poslanci tiež navrhujú zmenu formátu výročnej správy tak, aby fungovala ako verejne prístupná a interaktívna on-line databáza.

 

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Orban

Maďarskí poslanci schválili rezolúciu požadujúcu obmedzenie právomocí Európskeho parlamentu

Maďarskí zákonodarcovia v utorok schválili rezolúciu, ktorou žiadajú obmedzenie právomocí Európskeho parlamentu, pretože podľa nich …