„Mozaika“ trhov s energiou v EÚ musí fungovať spoločne


Podľa novej správy Európskeho dvora audítorov EÚ naďalej čelí veľkej výzve pokiaľ ide o dosiahnutie spoločného fungovania súčasnej mozaiky miestnych, vnútroštátnych a regionálnych trhov s energiou s cieľom vytvoriť jednotný vnútorný trh s energiou. Energetická infraštruktúra v Európe zatiaľ vo všeobecnosti nie je určená pre plne integrované trhy, hovoria audítori, a preto v súčasnosti nezabezpečuje skutočnú bezpečnosť dodávok energie. Finančná podpora z rozpočtu EÚ v oblasti energetickej infraštruktúry prispela k vnútornému trhu s energiou a k bezpečnosti dodávok energie len obmedzeným spôsobom.

Vnútorný trh s energiou by mal umožniť voľný tok a obchodovanie s plynom a elektrickou energiou na území EÚ. Z rozpočtu EÚ sa vyčlenilo 3,7 mld. EUR na financovanie energetickej infraštruktúry v rokoch 2007 – 2013, pričom v rokoch 2014 – 2020 sa očakáva ďalších približne 7,4 mld. EUR.

V správe sa však poukazuje na to, že cieľ EÚ dokončiť vnútorný trh s energiou do roku 2014 nebol dosiahnutý. K úplnému vykonávaniu tretieho energetického balíka zostáva ešte dlhá cesta. Energetická infraštruktúra v Európe nie je pripravená na plne integrované trhy, a preto v súčasnosti nezabezpečuje skutočnú bezpečnosť dodávok energie, tvrdia audítori, ktorí preskúmali prípadové štúdie v šiestich členských štátoch – Bulharsku, Estónsku, Litve, Poľsku, Španielsku a Švédsku. Audítori našli významné rozdiely v spôsobe organizácie trhov s energiou v členských štátoch, ktoré môžu spôsobiť stagnáciu trhu EÚ ako celku a dospeli k záveru, že finančná podpora z rozpočtu EÚ prispela iba obmedzeným spôsobom.

„Bezpečnosť dodávok energie je v neistom svete pre Európu životne dôležitou,“ povedal Phil Wynn Owen, člen Dvora audítorov zodpovedný za túto správu. „Aby sme ju dosiahli, musíme dokončiť vnútorný trh s energiou a zdieľať energiu, ktorú už máme.“

V správe sa uvádza, že cezhraničný tok energie vyžaduje širšiu spoluprácu susedných krajín. Preto by mala Európska komisia určiť energetickú infraštruktúru v EÚ, ktorá sa aktívne nepoužíva, a mala by spolupracovať s členskými štátmi na prekonávaní prekážok pri jej využití na vnútornom trhu s energiou. Okrem toho by Komisia mala zvážiť nové cesty, ktorými jeden členský štát sprístupní energiu druhému, napríklad prostredníctvom rozvoja regionálnych prevádzkovateľov infraštruktúry.

Viac..  Čerpanie nových eurozdrojov začne až potom, ako Európska komisia schváli Program Slovensko

Keďže nariadenia o vnútornom trhu s energiou ešte neboli zavedené v plnej miere, audítori odporúčajú Komisii začať všetky nevyhnutné konania o porušení povinnosti voči členským štátom do konca roka 2016.

Nakoniec, vnútorný trh s energiou nie je prvoradým cieľom súčasného financovania energetickej infraštruktúry. Komisia by mala vypracovať legislatívne návrhy, ako chce podriadiť rozhodovanie pri výbere projektov energetickej infraštruktúry na financovanie náležitému a priebežnému fungovaniu trhu v oblasti energetiky v členských štátoch.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

jurzyca

Eugen Jurzyca o dotovaní výroby čipov: Komisia predpovedá ich nedostatok, pritom už dnes začína byť na trhu ich prebytok

Čipy sú strategickými aktívami kľúčových priemyselných hodnotových reťazcov. Digitálna transformácia podnecuje vznik nových trhov pre …