Európska únia a Filipíny začínajú rokovať o dohode o voľnom obchode


„Začiatok rokovaní s Filipínami bude predstavovať dôležitý míľnik vo vzťahoch medzi EÚ a Filipínami, ako aj nové svedectvo o záväzku EÚ voči juhovýchodnej Ázii.“

Komisárka EÚ pre obchod Cecilia Malmströmová a minister obchodu a priemyslu Filipín Gregory Domingo sa dnes dohodli, že začnú rokovania o dohode o voľnom obchode medzi EÚ a Filipínami.

Obidve strany majú v úmysle uzatvoriť dohodu, ktorá pokrýva širokú škálu otázok vrátane odstránenia ciel a iných prekážok obchodu, služieb a investícií, prístupu k trhom verejného obstarávania, ako aj ďalšie otázky z oblasti hospodárskej súťaže a ochrany práv duševného vlastníctva. Očakávaná dohoda bude tiež zahŕňať komplexnú kapitolu, ktorou sa zabezpečí, aby užšie hospodárske vzťahy medzi EÚ a Filipínami sprevádzala ochrana životného prostredia a sociálny rozvoj.

„Začiatok rokovaní s Filipínami bude predstavovať dôležitý míľnik vo vzťahoch medzi EÚ a Filipínami, ako aj nové svedectvo o záväzku EÚ voči juhovýchodnej Ázii“, vyhlásila komisárka EÚ pre obchod Cecilia Malmströmová. „Filipíny predstavujú v posledných rokoch jedno z najrýchlejšie rastúcich hospodárstiev v regióne. Musíme pre naše firmy zabezpečiť vhodné podmienky, ktoré im umožnia využiť veľký potenciál tohto trhu so 100 miliónmi spotrebiteľov.“

Prvé kolo rokovaní by sa podľa plánov malo uskutočniť v prvom polroku 2016 na Filipínach.

Súvislosti

Filipíny sú jedným z desiatich členov Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN), ako aj piatym najväčším hospodárstvom v regióne a druhým najväčším trhom v rámci združenia ASEAN. Takisto sú piatou krajinou združenia ASEAN, ktorá začína rokovanie o dvojstrannej dohode o voľnom obchode s EÚ.

ASEAN ako celok je vo svetovom rebríčku hospodárstiev na ôsmom mieste a zároveň je po Spojených štátoch amerických a Číne tretím najväčším obchodným partnerom EÚ mimo Európy. Dvojstranný obchod s tovarom a službami medzi EÚ a združením ASEAN v roku 2013 dosiahol 235 miliárd EUR.

Rokovania o medziregionálnej dohode o voľnom obchode so združením ASEAN sa začali v roku 2007 a boli prerušené v roku 2009, keď ustúpili dvojstranným rokovaniam. Tieto dvojstranné dohody o voľnom obchode boli koncipované ako základné kamene budúcej medziregionálnej dohody. Doteraz EÚ dokončila dvojstranné dohody so Singapurom (2014) a s Vietnamom (2015).

Viac..  Ekonomika únie v druhom štvrťroku medzikvartálne vzrástla o 0,6 %

Filipíny sú šiestym najväčším obchodným partnerom EÚ v rámci združenia ASEAN a v celosvetovom rebríčku sa nachádzajú na 44. mieste. V roku 2014 EÚ vyviezla do Filipín tovar v hodnote 6,8 miliardy EUR, zatiaľ čo dovoz z Filipín do EÚ dosiahol výšku 5,7 miliardy EUR. EÚ sa tak stala štvrtým najväčším obchodným partnerom Filipín. EÚ vyváža do Filipín hlavne dopravné zariadenia (31 %), stroje (15 %), potraviny (13 %), chemické látky (11,5 %) a elektronické komponenty (11 %). Vývoz z Filipín do EÚ tvoria najmä kancelárske a telekomunikačné zariadenia (45 %), stroje (15 %), potraviny (12,5 %) a optické a fotografické prístroje (11 %).

Obchod so službami medzi EÚ a Filipínami mal v roku 2013 hodnotu 3 miliardy EUR.

EÚ je takisto najväčším zahraničným investorom na Filipínach, s objemom priamych zahraničných investícií v krajine viac než 6,2 miliardy EUR.

Vzťahy medzi EÚ a Filipínami sa v súčasnosti riadia dohodou o partnerstve a spolupráci podpísanou v júli 2012. Filipíny tiež od konca roka 2014 využívajú posilnené obchodné preferencie, ktoré EÚ udeľuje v rámci všeobecného systému preferencií VSP+ od konca roku 2014.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

I. Korčok: Európska únia je mierový projekt a Slovensko je jeho pevnou súčasťou

Slovenská republika si dnes, 9. mája 2022, pripomína spolu s ďalšími dvadsiatimi šiestimi členskými štátmi …