Venuješ sa advokácii a chceš pracovať v Bruseli?


Advokátska stáž v Bruseli – EUROMed Rights

EuroMed Rights chce prijať stážistu s entuziazmom a nadšením, ktorý by asistoval v bruselskej kancelárii pri advokácii a súvisiacich prácach. Stáž sa začína 1.februára 2016 a bude trvať  6 mesiacov.

 • Pozícia: stáž
 • Trvanie: 6 mesiacov (plný úväzok)
 • Začiatok stáže:  1. februára 2016 (pondelok)
 • Miesto:  Brusel, Belgicko
 • Odmeňovanie: CIP – 751€/ mesačne + doprava + stravné lístky
 •  Deadline posielania prihlášok: 8. januára 2016 o polnoci

 

Náplň práce

Internista bude pomáhať advokačnému tímu, ktorý je pod celkovým dohľadom a pracuje podľa priorít stanovených vrchným riaditeľom. Súčasťou jeho práce bude:

 • Podpora advokátov a vrchného riaditeľa s praktickou a logistickou organizáciou advokátskych činností, vrátane zasielania pozvánok, listov, organizovania schôdzok, rezervácií hotelov a pod.;
 • Podpora implementácie relevantných advokátskych aktivít, vrátane návrhov a informačných dokumentov;
 • Monitoring EÚ, aktivity týkajúce sa kalendára Euro-Med, informovanie manažmentu, koordinátorov, členov a Výkonného výboru;
 • Participácia na rôznych stretnutiach, robenie poznámok, príprava správ z rokovaní a zápisníc;
 • Udržiavanie a aktualizácia databázy kontaktov advokátov, v prípade relevantnosti kooperácia s Komunikačným oddelením.

Profil vhodného uchádzača

 • Vysokoškolské vzdelanie (môže byť aj prebiehajúce) v odbore európskych štúdií, ľudských práv, práva, politických a sociálnych vied – iné tituly môžu byť tiež brané do úvahy;
 • Horlivý záujem a pokiaľ možno osvedčené pracovné skúsenosti v oblasti ochrany ľudských práv, mimovládnych organizácií EÚ / Blízkeho východu;
 • Plynulá angličtina a francúzština (ústna i písomná). Uchádzači, ktorí nebudú zodpovedať požiadavke jazyka, nebudú braní do úvahy. Znalosť arabčiny výhodou;
 • Počítačová gramotnosť v programe Word (vyžadovaná aspoň základná znalosť Excel);
 • Schopnosť jasne a stručne komunikovať písomnou a ústnou formou;
 • Dobrá komunikácia a interpersonálne zručnosti;
 • Intenzívna pozornosť venovaná detailom;
 • Vlastná motivácia, dobrá organizácia, schopnosť pracovať samostatne a efektívne pod tlakom.
Viac..  E. Jurzyca: "Mali by sme vedieť, aký majú ekonomickí migranti dopad na verejné financie krajiny, do ktorej prídu

Kam poslať prihlášku?

V prípade, že zodpovedáte podmienkam, pošlite svoj životopis a motivačný list (v angličtine) do piatka 8. januára 2016, adresované: to Marie Picalausa, Administrative, Financial & Human Resource Officer, na emailovú adresú: job.brussels@euromedrights.net.

Rozhovory sa budú konať vo štvrtok 21. januára 2016. Kontaktovaní budú len kandidáti do užšieho výberu.

Viac sa o tejto ponuke dozviete TU.

Pre spravodajský portál EuropskeNoviny.sk spracovali Miroslav Hajnoš a Michaela Barnová.

O mib

Avatar

Odporúčame pozrieť

Robert Hajšel: Daň z neočakávaných ziskov by sme mali zaviesť aj na farmaceutické spoločnosti. VIDEO

BRUSEL – Energetické spoločnosti v súčasnosti dosahujú nevídané, miliardové zisky. V dôsledku energokrízy vyleteli ich …