Vďaka Európskej únii má Slovensko lepšiu a modernejšiu dopravu

Bratislava (29. decembra 2015) – Vďaka eurofondom na dopravu sa z Operačného programu Doprava podarilo ukončiť viac ako 140 projektov, ktorých hodnota presiahla  3,7 miliardy eur. Tieto peniaze boli investované na zlepšenie dopravy na Slovensku a ľudia vďaka nim cestujú rýchlejšie, bezpečnejšie aj pohodlnejšie. Programové obdobie 2007-2013 sa pre ministerstvo dopravy končí 31. decembra 2015 a aktuálne   čerpanie na úrovni 98% prakticky garantuje využitie všetkých peňazí v tomto operačnom programe.

Bez konkrétnych výsledkov by však finančné výsledky boli len čísla bez výpovednej hodnoty. Za Operačným program Doprava zostávajú hmatateľné výstupy:

 • 130 km diaľnic a rýchlostných ciest
 • 600 km nových a zmodernizovaných ciest I. triedy
 • 80 km zmodernizovaných železničných tratí
 • 61 nových regionálnych vlakov a desiatky zmodernizovaných vozňov a rušňov
 • 78 nových električiek v Bratislave a Košiciach
 • 120 nových trolejbusov v Bratislave
 • zmodernizované električkové trate v Bratislave a Košiciach
 • výstavba električkovej trate do Petržalky cez Starý most v Bratislave

„Diaľnicu D1 medzi Bratislavou a Košicami sme vďaka projektom OPD predĺžili o 60 kilometrov. Cez OPD sa nám podarilo rozhýbať aj stavebne najnáročnejší  úsek D1 pri Strečne s najdlhším diaľničným tunelom Višňové. Rovnako sme rozostavali diaľničné spojenie D3 zo Žiliny smerom na česko-poľské hranice.  Nesmiem zabudnúť na projekty železničnej a mestskej dopravy. Najväčšie slovenské mestá obnovili vozový park električiek a trolejbusov, zmodernizovali električkové trate, vrátane električkovej trate do Petržalky, čo prispeje k skvalitneniu verejnej dopravy v týchto mestách a odľahčeniu miest od automobilovej dopravy,“ povedal minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Ján Počiatek.

Z hľadiska výstavby boli projekty OPD v decembri ukončené a zároveň sa plynulo pokračuje v čerpaní peňazí z nového operačného programu. Operačný program Integrovaná Infraštruktúra sa už prakticky implementuje, a to vďaka fázovaným projektom. Vybrané a z hľadiska výstavby časovo náročné úseky diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy, ktoré neboli ukončené v programovom období 2007-2013, boli v rámci fázovania rozdelené na dve časti.  Ide o šesť projektov diaľnic a rýchlostných ciest: D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka, D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala, D1 Hubová  – Ivachnová, D3 Žilina Strážov – Žilina Brodno, D3 Svrčinovec – Skalité a R2 Zvolen východ – Pstruša) a 10 fázovaných menších projektov modernizácie ciest I. triedy.

Čerpanie financií v OPD je k 31.12.2015 na úrovni 98,11%, čo znamená, že tento operačný program je na pomyselnej prvej priečke v čerpaní v rámci všetkých operačných programov na Slovensku. Ministerstvo dopravy predpokladá plné, stopercentné vyčerpanie peňazí začiatkom roka 2016, kedy sa ešte zúčtujú zálohy a predfinancovanie.

„Chcel by som sa poďakovať všetkým partnerom zapojeným do implementácie Operačného programu Doprava. Mám na mysli našich prijímateľov, odbornú verejnosť, verejnú správu a samosprávu. Plné využitie európskych peňazí by však nebolo možné bez silnej a pravidelnej spolupráce s predstaviteľmi Európskej komisie v Bruseli, zastúpenia EK v Bratislave a technických expertov EK JASPERS,“ povedal ďalej minister J. Počiatek. Ako dodal, „rekordné čerpanie eurofondov prispelo k rastu ekonomiky a potiahlo dopredu sektor stavebníctva. Toto je tiež jeden z faktorov európskych investícií, ktorý chceme udržať i v budúcich rokoch s novým Operačným programom Integrovaná Infraštruktúra. Vďaka fázovaným projektom, ale aj nášmu zameraniu na kvalitnú prípravu projektov, budeme plynulo pokračovať v zlepšovaní dopravy na Slovensku“.

Príklady úspešných projektov OPD:
Úseky na D1: Sverepec – Vrtižer, Dubná Skala – Turany, Jánovce – Jablonov II a II. úsek, Fričovce – Svinia, D3 Hričovské Podhradie – Žilina Strážov,  Nové vlaky I. a II., modernizácia úsekov železničnej trate Nové Mesto nad Váhom- Púchov  R1 Žarnovica- Šášovské Podhradie, nákup električiek v Bratislave (45) a Košiciach (33), nákup trolejbusov v Bratislave (120), nosný systém MHD v Bratislave, úsek Šafárikovo námestie – Bosákova ul.

Viac..  Pri rozvoji územnej samosprávy Slovensku pomôžu odporúčania európskych expertov

 Čo sa postaví vďaka Operačnému projektu Integrovaná Infraštruktúra ?

 • modernizácia železničnej trate v úseku Púchov – Považská Teplá a Dolný Hričov – Žilina,
 • modernizácia vybraných úsekov železničnej trate v úseku Žilina – Košice,
 • výstavba D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala (2. fázy),
 • výstavba D3 Svrčinovec – Skalité a Žilina Strážov – Žilina Brodno (2. fázy)
 • výstavba D1 Prešov, západ – Prešov, juh,
 • výstavba D1 Budimír – Bidovce,
 • výstavba vybraných úsekov D3 a R2,
 • výstavba obchvatov miest, modernizácia ciest I. triedy,
 • nákup nových vlakových súprav (elektrické a diesel-motorové),
 • nákup nových prostriedkov pre veľké aglomerácie pre prevádzku MHD,
 • budovanie integrovaných dopravných systémov vo verejnej osobnej doprave,
 • modernizácia prístavu v Bratislave,
 • realizácia projektov na zvýšenie pokrytia Slovenska širokopásmovým internetom,
 • pokračovanie budovania eGovernment cloudu,
 • projekty modernizácie verejnej správy IKT prostriedkami a ďalšie.

OPII a jeho hlavné očakávané výstupy:

 • 115 kilometrov nových diaľnic a rýchlostných ciest,
 • 300 kilometrov nových a zmodernizovaných ciest I. triedy,
 • 110 kilometrov zmodernizovaných železničných tratí,
 • 35 nových vlakových súprav,
 • obnova električkových tratí v Bratislave a Košiciach,
 • 78 nových vozidiel MHD a vybudovanie ôsmich (8) terminálov osobnej dopravy,
 • zmodernizovaný verejný prístav v Bratislave,
 • pokrytie všetkých domácností širokopásmovým pripojením s rýchlosťou minimálne 30 Mbit/s.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Europsky strom roka

Pri rozvoji územnej samosprávy Slovensku pomôžu odporúčania európskych expertov

Zahraniční experti pripravili pre Slovensko odporúčania na zlepšenie fungovania územnej samosprávy. Návrhy sú súčasťou spoločného …

Consent choices