Hľadá sa poradca na oddelenie Ľudských práv do Varšavy


The Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR) je hlavnou inštitúciou OSCE zodpovednou za ľudský rozmer. ODIHR je aktívny v oblasti pozorovania volieb, demokratického rozvoja, ľudských práv, tolerancie a nediskriminácie, a právneho štátu. ODIHR pomáha pri projektoch a aktivitách realizovaných zúčastnenými štátmi v súlade s mandátom ODIHR.

V súlade s mandátom ODIHR, odboru pre ľudské práva, pomáha účastníckym štátom pri plnení ich povinností chrániť a presadzovať ľudské práva a základné slobody. Rovnako monitoruje a analyzuje vývoj v oblasti ľudských práv a poskytovanie odborných znalostí, a technickej pomoci. Podporuje rozvoj efektívneho vzdelávania v oblasti ľudských práv a budovanie kapacít, zlepšuje ochranu ľudských práv v boji proti terorizmu, rieši vzťah medzi ľudskými právami, zdôrazňuje hľadisko ľudských práv boja proti obchodovaniu s ľuďmi.

Náplň práce

Pod dohľadom vedúceho v oddelení Ľudských práv bude práca vhodného kandidáta obnášať:

 • Identifikáciu, rozvoj, vykonávanie a vytváranie kapacít, realizovanie a budovanie programových aktivít a projektov týkajúcich sa kľúčových oblastí ľudských práv, ktoré sa dotýkajú orgánov štátnej správy, štátnych inštitúcií v oblasti ľudských práv, mimovládnych organizácií, štruktúr OSCE a misií;
 • Monitorovanie a analýza plnenia záväzkov OSCE Human Dimension týkajúcich sa ľudských práv a základných slobôd s cieľom identifikovať kľúčové oblasti záujmu;
 • Poskytovanie poradenstva a odporúčaní, príprava všeobecných a špecifických správ alebo ďalších podkladov na prípady týkajúcich sa prioritných problémov a situácií súvisiacich s ľudskými právami pre správu ODIHR;
 • Odpovedanie na žiadostí posielané ODIHR ohľadom informácií o realizácii OSCE Human Dimension, teda týkajúcich sa ľudských práv a základných slobôd v kľúčových oblastiach záujmu;
 • Prípadne vykonávanie iných pridelených činností.

Kvalifikácia uchádzača 

 • Dosiahnutý minimálne prvý stupeň vysokoškolského vzdelania v odbore právo, politológia, medzinárodné vzťahy alebo spoločenských vied, so špecializáciou na oblasť ľudských práv; preferované je vyššie vysokoškolské vzdelanie v medzinárodnom práve v oblasti ľudských práv;
 • Najmenej šesť rokov zodpovednosti a príslušných odborných skúseností v oblasti ľudských práv vrátane skúseností na medzinárodnej úrovni v poradnej funkcii;
 • Získané dôležité skúsenosti pri vývoji a realizácii kapacít na budovanie aktivít;
 • Dobré znalosti/skúsenosti s prácou s národnými inštitúciami pre ľudské práva výhodou;
 • Excelentné znalosti o štandardoch ľudských práv v OSN, Council of Europe a v OSCE;
 • Skúsenosti pri navrhovaní a realizácii projektov;
 • Hlboké znalosti o ľudských právach a ich monitorovaní a vykazovaní metodológie a praxe;
 • Schopnosť a ochota pracovať s nasadením v oblasti ochrany ľudských práv, niekedy to môže predstavovať krátkodobé situácie so zvýšeným rizikom pri rôznych typoch monitorovacích misií;
 • Schopnosť pracovať s minimálnym dohľadom a pod tlakom;
 • Ovládanie vynikajúcej ústnej a písomnej angličtiny, žiadúca je aj pracovné znalosť ruského jazyka alebo iných jazykov OSCE;
 • Počítačová gramotnosť a praktické skúsenosti s aplikáciami Microsoft;
 • Schopnosť pracovať s ľuďmi z rôznych národností, náboženstiev a kultúrneho zázemia;
 • Preukázané rodové povedomie a citlivosť, a schopnosť integrovať rodové hľadisko do úloh a činností.

Aby ste sa mohli prihlásiť, kontaktovať nás, musíte prostredníctvom oddelenia OSCE, prípadne cez príslušné ministerstvo zahraničných vecí, a to najneskôr niekoľko dní pred uplynutím lehoty (19. januára 2016), aby sme zabezpečili včasné spracovanie žiadosti. Do úvahy nebudú brané oneskorené žiadosti.

OSCE si ponecháva možnosť znovu inzerovať voľné pracovné miesto, zrušiť nábor, ponúknuť schôdzku v nižšej platovej triede, alebo ponúknuť schôdzku s upraveným popisom práce, alebo na inú dobu.

Upozorňujeme, že voľné miesta v OSCE sú len pre príslušníkov členských štátov.

Viac sa o tejto ponuke dozviete TU.

Pre spravodajský portál EuropskeNoviny.sk spracovali Miroslav Hajnoš a Michaela Barnová.

O mib

Avatar

Odporúčame pozrieť

EMA by podľa nemeckého ministra zdravotníctva mohla v septembri schváliť kombinované vakcíny

Nemecký minister zdravotníctva Karl Lauterbach v piatok povedal, že Európska lieková agentúra (EMA) pravdepodobne na …