Kampaň Za oranžový svet
Vysvietená budova na Európskeho Parlamentu na oranžovo v Štrasburgu. PHOTO: Council of Europe

Kampaň “Za oranžový svet” bojuje proti rodovému násiliu. Komisia zmenu legislatívy neplánuje


Budova Európskeho parlamentu v Štrasburgu svietila na oranžovo. Počas plenárneho zasadnutia  minulý mesiac vyjadrila podporu kampani Spojených národov Za oranžový svet, ktorá sa zameriava na boj proti rodovému násiliu. Predsedníčka Výboru pre práva žien a rodovú komisiu Iratxe García Pérez vyzýva členské štáty a inštitúcie EÚ k väčšiu odhodlaniu na boj s problémom, pričom poukazuje alarmujúci počet prípadov násilia páchaného na ženách a dievčatách.  

V súčasnosti závisí posudzovanie miery obetí rodového násilia od daného štátu. Predsedníčka výboru Pérez sa už niekoľko rokov usiluje pretlačiť myšlienku porovnateľných štúdií a štatistík na európskej úrovni, ktoré by ukázalo, či rodové násilie smeruje k rastúcemu trendu alebo nie.  „Ako prvé potrebujeme, aby Európa mohla určiť prostredníctvom porovnateľných štúdií, aká je vlastne aktuálna situácia.“

Pomôcť by tomu mohlo vytvorenie Inštitútu pre rodovú rovnosť, v Európskej únii sa však myšlienka doteraz neujala. „Požiadali sme Komisiu, aby pripravila smernicu o rodovo podmienenom násilí, no odpovedala nám, že teraz nemajú dostatočné kompetencie na implementáciu takejto legislatívy. Môže sa pripraviť séria iných krokov, nie však legislatívnych opatrení.“ Podľa slov Pérez ale časť poslancov vyjadrila podporu vzniku inštitútu.

Viac..  Europoslanec Bilčík ponúka dlhodobú platenú stáž v bratislavskej kancelárii

O nie príliš veľký záujem o tému svedčí aj fakt, že Istanbulský dohovor, v ktorom sa vlády zaväzujú bojovať s rodovým násilím, ratifikovalo len osem členských krajín. „Od vlád sa v ňom vyžaduje, aby urobili celé sériu krokov. Zdá sa, že nie všetky štáty tak chcú konať.“

V nasledujúcich mesiacoch by mala Komisia predložiť novú stratégiu rodovej rovnosti po roku 2015. „Európsky parlament sme už požiadali, aby k téme pripojili osobitné opatrenia. Žiadame, aby sa boju s rodovým násilím venoval európsky rok. Zvýšilo by sa povedomie o tejto problematike, čo by viedlo k vyšším záväzkom nielen inštitúcií, ale aj občianskej spoločnosti,“ povedala Pérez.

Celý rozhovor si môžete pozrieť v priloženom videu:

 

O jac

Avatar

Odporúčame pozrieť

domace nasilie

Európska komisia navrhla celoúnijné pravidlá pre boj proti násiliu páchanému na ženách

Európska komisia navrhla celoúnijné pravidlá pre boj proti násiliu páchanému na ženách a domácemu násiliu. …