Postavenie LGBTI ľudí sa oproti roku 2010 zlepšuje. S čím máme najväčší problém?


Agentúra Európskej únie pre základné práva avizovala, že podľa najnovšej porovnávacej právnej aktualizácie sa ochrana základných práv lesbičiek, gejov, bisexuálov, transexuálov a intersexuálov (LGBTI) v jednotlivých členských štátoch zlepšuje. V niektorých z nich je ale pokrok pomalší.

“Z právnej analýzy Agentúry Európskej únie pre základné práva vyplýva, že v niektorých oblastiach došlo k pokroku. Ukazuje ale tiež aj pretrvávajúce prekážky, ktoré je potrebné odstrániť aby všetci LGBTI ľudia mali svoje práva,” hovorí riaditeľ agentúry Constantinos Manolopoulos.

Porovnávacia analýza odhalila kľúčové témy, na ktorých je v budúcnosti potrebné zapracovať. Jednou z oblastí je aj lepšia ochrana voči nenávistným útokom či prijatie navrhovanej smernice EÚ o rovnakom zaobchádzaní pri dôležitých situáciách, pri ktorých dochádza k sexuálnej diskriminácii. Okrem toho sa správa zaoberá aj tým, že by členské štáty mali zvážiť uznanie občianskeho postavenia LGBTI ľudí v iných členských štátoch, aby sa uľahčilo právo na slobodu pohybu pre všetkých občanov. Súvisí to predovšetkým s LGBTI rodiny s deťmi.

Viac..  Občan EÚ s obvyklým bydliskom v inom členskom štáte má na prvé mesiace nárok na rodinné prídavky

Vo všeobecnosti ale správa zaznamenáva istý pozitívny pokrok od roku 2010. Stále je ale prítomný strach, izolácia a diskriminácia LGBTI ľudí v prostredí každodenného života. Správa sa zaoberala právnym uznaním preferovaného pohlavia, nediskrimináciou či podporou rovnosti v zamestnaniach. Dôležitými bodmi boli aj sloboda prejavu, právo zhromažďovania sa, základné práva intersexuálnych ľudí či voľný pohyb rodinných príslušníkov, zlučovanie rodín a podobne.

O vik

Avatar

Odporúčame pozrieť

jurzyca

Eugen Jurzyca: Obávama sa, že nútiť niektoré krajiny umožniť registrované partnerstvá by bolo kontraproduktívne

Kontext V Európskej únii (EÚ) by mali byť uznávané manželstvá a partnerstvá osôb rovnakého pohlavia. …